header-wonen

Wanneer u zorg ontvangt op basis van de Wlz of de Zorgverzekeringswet heeft u recht op bepaalde producten en diensten. Informatie over de zorg in een Wlz-instelling kunt u vinden in het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland.

Als u in aanmerking denkt te komen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), is het goed om na te denken over de plek waar u de zorg wilt ontvangen. Het kan zijn dat u graag thuis wilt blijven wonen, maar het is ook mogelijk dat opname in een instelling het meest wenselijk of noodzakelijk is.

Wilt u thuis blijven wonen?

Als u thuis wilt blijven wonen, kunt u - onder voorwaarden - kiezen uit de volgende leveringsvormen:

  • een volledig pakket thuis (vpt);
  • een modulair pakket thuis (mpt);
  • een persoonsgebonden budget (pgb); of
  • een combinatie van mpt en pgb.

(Bron: www.zorginstituutnederland.nl)

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2018 (Persoonsgebonden budget Wlz)

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) bent u verzekerd voor langdurige zorg waarbij permanent toezicht nodig is of waarbij er 24 uur zorg in uw nabijheid aanwezig moet zijn. Als u wilt, kunt u zelf die zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

(Bron: www.zorginstituutnederland.nl)

Tarieven Sutfene

Wij hopen dat de informatie van Zorginstituut Nederland en ons tarievenoverzicht u voldoende duidelijkheid biedt. Mocht dat niet zo zijn, aarzelt u dan niet ons te mailen via info@sutfene.nl of te bellen via bellen via 0575 - 594 446.


 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlSutfene is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering