header-wonen

Dementie is een hersenaandoening. Dementie is niet één bepaalde ziekte met één bepaalde oorzaak. Het is een syndroom, wat wil zeggen dat het gaat om een aantal met elkaar samenhangende verschijnselen die zich tegelijkertijd voordoen.

Bij dementie is er vaak in de loop van de tijd sprake van een verslechtering in functioneren. Er is dan steeds meer ondersteuning, zorg en begeleiding nodig. Er kan een moment komen dat thuis wonen niet meer gaat. Sutfene heeft veel ervaring met de begeleiding van dementiepatienten en hun mantelzorgers.

In eerste instantie kan Sutfene Thuiszorg uitkomst bieden, eventueel in combinatie met een dagbehandeling binnen één van onze locaties. Is thuis wonen niet (meer) haalbaar, dan is opname in een van onze gespecialiseerde groepswoningen een mogelijkheid.

Dementienetwerk

Sutfene is actief deelenemer aan het Dementienetwerk. Hierdoor is veel expertise opgebouwd over dementie en de mogelijkheden voor behandeling, verblijf en verzorging. Behalve voor de dementerende zelf is er veel aandacht voor partners en anderen in de naaste omgeving van de patiënt, juist omdat het voor hen een moeilijk te aanvaarden proces is. 

Vragen over dementie?

Een beginnende dementie roept vaak veel vragen op? Is mijn partner nu 'gewoon' wat vergeetachtig of is er sprake van dementie? Kan ik iets doen om het geheugen te verbeteren? En wat voor gevolgen heeft het op het leven thuis? Waar moet ik rekening mee houden?

Veel van deze vragen worden misschien beantwoord door de website van het Dementienetwerk. U vindt daar ook mogelijkheden om met deskundigen in contact te komen. Maar u kunt natuurlijk ook bellen met Sutfene (0575 - 594 446). Wij zorgen er dan voor dat u in contact komt met een deskundige die u verder helpt.  

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlSutfene is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering