header-wonen

Wanneer uw voorkeur uitgaat naar thuiszorg en/of dienstverlening van Sutfene, dan kunt u de wijkverpleegkundige of wijkconsulent van Sutfene vragen om een gesprek voor de benodigde zorg. U kunt hen bereiken op telefoonnummer 0575 - 594 446. 

Als er een noodzaak is van 24-uurs-zorg in de directe nabijheid en u bent aangewezen op zorg met verblijf, dan kunt u een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg aanvragen bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) en Sutfene als voorkeur opgeven. Wij ontvangen de gestelde indicatie van het CIZ en registreren uw aanmelding bij Sutfene. Hiervan ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Vervolgens nemen wij contact met u op om aanvullende informatie te verstrekken en eventuele vragen te beantwoorden. Medewerkers van ons Advies- en ontmoetingsplein helpen u graag bij uw aanvraag. Bel 0575 - 594 446 of mail naar info@sutfene.nl voor het maken van een afspraak.

Wilt u huishoudelijke hulp, begeleiding of hulpmiddelen zoals een rolstoel of een woningaanpassing, dan kunt u terecht bij uw gemeente. Dit type zorg valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Tot slot is het natuurlijk altijd mogelijk om voor eigen rekening (extra) zorg of behandeling in te kopen. In dat geval kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Advies- en ontmoetingsplein van Sutfene. Dat is overigens ook het geval als u via het CIZ een Persoonsgebonden budget (pgb) hebt ontvangen.

Identificatie

Sutfene is verplicht om te werken volgens de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Dit houdt in dat we het burgerservicenummer (BSN) van onze cliënten moeten gebruiken bij de uitwisseling van gegevens met andere zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars.

Hebt u vragen over voorzieningen op gebied van zorg en welzijn in uw omgeving?

Sutfene bevindt zich in de regio Lochem en Zutphen. In deze regio zijn er naast de ondersteuning die Sutfene biedt, ook andere organisaties die activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn bieden Informatie daarover kunt u vinden op de volgende websites:

En wanneer u op zoek bent naar specifieke informatie:

Lukt het niet om via deze sites de informatie te krijgen die u nodig heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen en dan ondersteunen wij u hierbij. U kunt ons Advies- en ontmoetingsplein bereiken via 0575 - 594 446 of via mail info@sutfene.nl.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlSutfene is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering