header-wonen

Voor de cliënten van Sutfene, De Lunette, is op alle maandagen de tandartspraktijk geopend. Op de overige locaties van Sutfene komt de Thuistandarts drie keer per jaar voor controle en professionele gebitsreiniging. 

Naast bijvoorbeeld een eerste controle bij opname, kunnen diverse behandelingen worden uitgevoerd n de tandartspraktijk, zoals:

 • het grondig reinigen van het gebit,
 • het vullen van gaatjes,
 • het verwijderen van slechte tanden of kiezen,
 • maar ook het maken of aanpassen van kunstgebitten.

De tandarts verstrekt adviezen over de noodzakelijke mondverzorging aan cliënten, verzorgenden of familie. Daarnaast bezoekt de mondzorgcoördinator van Sutfene wekelijks een afdeling om te inventariseren of er op het gebied van mondverzorging van cliënten vragen of problemen zijn. Bovendien heeft zij diverse tips over het schoonhouden van gebitten, het poetsen van tanden en kiezen en het gebruik van diverse hulpmiddelen.
Daarnaat doet de thuistandarts twee keer per maand controles op de afdelingen van De Lunette.

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

De praktijk is goed toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers. Speciaal voor het behandelen van rolstoelgebruikers kan de tandarts gebruikmaken van een zogenaamde rolstoelkantelaar, waardoor cliënten tijdens de behandeling in hun rolstoel kunnen blijven zitten.

Langdurige zorgindicatie

Heeft u een langdurige zorg indicatie dan vallen alle kosten onder de WLZ. 

Afspraken en vragen

Voor het maken van afspraken kunt u mailen naar info@thuistandarts.nl.   

Vermeld in deze mail de volgende gegevens van de persoon waar de afspraak voor wordt gemaakt:

 • voorletters en achternaam 
 • geboortedatum 
 • sofinummer 
 • reden van consultaanvraag
 • indien woonachtig bij Sutfene afdeling en kamernummer

Bij de tandarts zijn werkzaam:

 • S. Bestebroer, Tandarts
 • H. van Mal, Tandarts
 • N. Jansen, Thuistandarts
 • H. Kaatman, Mondhygiëniste
 • H. Ysseldijk, Tandtechnieker
 • J. Janssen, Mondzorgcoördinator van Sutfene
 • M. van Londen, Tandartsassistente

De praktijk bevindt zich schuin tegenover de receptie van De Lunette.

Openingstijden

Maandag: van 8:30 uur tot 12:30 uur

Op de maandag middag is de tandarts werkzaam op de afdelingen. 
Enkele dinsdagen is de thuis tandarts werkzaam op de afdelingen. 
Op de woensdag middag is de mondhygiëniste werkzaam op de afdelingen. 

Spoed

Voor zeer dringende spoedgevallen op alle andere werkdagen van de week, de avonden en het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts van de tandartsenkring Zutphen en omstreken, bereikbaar op telefoonnummer 0575 512 288. Indien u een WLZ-indicatie heeft, meldt u dit dan tijdens het telefoongesprek. Taxivergoeding wordt voor cliënten met een WLZ-indicatie vergoed door Sutfene. Dit geldt niet voor het bezoek aan de kaakchirurg.

NB:Bij behandeling in de spoedgevallen-dienst bent u verplicht een legitimatiebewijs te laten zien. Houdt u er rekening mee dat een bezoek aan de dienstdoende tandarts extra kosten met zich meebrengt, welke meestal contant voldaan moeten worden. Niet altijd kan er tijdens de spoedgevallendienst gepind worden. Ook is het niet altijd mogelijk de behandeling rechtstreeks naar de verzekeraar op te sturen. Afhankelijk van de aard van de klachten kunnen de kosten variëren van 50 tot 200 euro. Uw eigen tandarts zal na de behandeling schriftelijk op de hoogte gesteld worden welke behandeling bij u heeft plaatsgevonden.