header-wonen

Mantelzorgers zijn vaak in de begeleiding en verzorging onmisbaar. Het is belangrijk dat zij voldoende energie hebben om de mantelzorg vol te kunnen houden. Wanneer het noodzakelijk is om de mantelzorger even te onlasten, is bij Sutfene een tijdelijke opname van degene met een zorgvraag mogelijk. De opname is altijd gericht op terugkeer naar huis. De opnameduur kan variëren van enkele dagen tot enkele weken. De gemeente of het CIZ moeten een indicatie stellen. Het Advies- en ontmoetingsplein kan u helpen bij het doen van een aanvraag voor respijtzorg.

Respijtzorg vindt plaats op een locatie van Sutfene waar de best passende zorg geleverd kan worden. De locatie is dus mede afhankelijk van de situatie van de cliënt. Vaak kan respijtzorg geboden worden op afdeling De Flank in de Lunette in Zutphen.

Kosten

Respijtzorg is mogelijk op basis van een indicatie van het CIZ of een beschikking van de gemeente. Er moet een eigen bijdrage via het CAK betaald worden. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK op basis van uw inkomen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlSutfene is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering