header-wonen

Als genezing niet meer mogelijk is, kan palliatieve zorg uw laatste levensfase verlichten. Sutfene biedt palliatieve zorg. In een vertrouwde, warme omgeving. Thuis of thuis bij Sutfene. We bieden zorg en ondersteuning op maat. Geboden door deskundige medewerkers voor wie openheid, zorgvuldigheid, vertrouwen en goed overleg zeer belangrijk zijn. Sutfene heeft vele specialisten in huis, die allen met elkaar samenwerken. Er is bijvoorbeeld een groep verpleegkundigen voor complexe verpleegtechnische handelingen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen medische ondersteuning bieden. We hebben de deskundigheid in huis om u in alle facetten te begeleiden.

Mantelzorg

Sutfene kan ook familie en naasten begeleiding, ondersteuning en nazorg bieden. Daarnaast proberen we de mantelzorger te ontlasten door, als dat gewenst is, taken over te nemen.

Ondersteuning en zorg, 24 uur per dag

Bij Sutfene begrijpen we dat een vertrouwde omgeving belangrijk is, juist ook in de laatste levensfase. We zullen er daarom alles aan doen om u, in samenwerking met uw naasten, thuis te ondersteunen en te verzorgen. Soms echter ontstaat er een situatie waarin 24 uur aanwezigheid van professionele verzorging noodzakelijk is. In zo’n situatie kunt u worden opgenomen bij Sutfene.

Vragen of aanmelden

Als u of uw naaste palliatieve zorg nodig heeft kunt u zelf het Advies- en Ontmoetingsplein van Sutfene bellen, of dit door uw huisarts of specialist in het ziekenhuis laten doen. Als het gaat om een opname bij Sutfene hebt u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg nodig. De medewerkers van het Advies- en Ontmoetingsplein kunnen een aanvraag voor u verzorgen.
Hebt u vragen over palliatieve zorg?
Als u contact opneemt  met het Advies- en Ontmoetingsplein kunnen de (verpleegkundig) wijkconsulenten en klantadviseur u informeren en advies geven over de mogelijkheden van zorg van Sutfene.
Het Advies- en Ontmoetingsplein is dagelijks  tijdens kantooruren bereikbaar via 0575-59 44 46 of via e-mail info@sutfene.nl.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlSutfene is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering