header-wonen

“Ik heb ervan geleerd dat je zere hart geneest, als je mag vertellen waar je hart vol van is, waar je hart haar thuis heeft, waar je hart naar verlangt...”

Ieder mens heeft zijn eigen vragen in het een leven, maar zeker wanneer je afhankelijk wordt van anderen, wanneer je ouder wordt, kijk je terug  op je leven en ga je nadenken over relaties met anderen, over het ouder worden en ook over de naderende dood.

Een mens kan zorgen hebben of tobben over het verleden, over het verlies van je onafhankelijkheid, het verlies van dierbaren of de zin van het leven.
Een mens kan verdriet hebben, verdwaald zijn of zich eenzaam voelen.

De geestelijke verzorgers van Sutfene willen aandacht hebben voor die levensvragen, maar ook voor vragen waarbij het gaat over heel gewone menselijke dingen. Hoe belangrijk kan het niet zijn om eens even je hart te mogen luchten?

Mensen daarin mogen ontmoeten en tot steun zijn, zien wij als een van de belangrijkste taken van ons werk. Gewoon een luisterend oor zijn voor u en uw naasten. In bijzondere momenten van het leven kan er behoefte zijn aan woorden en symbolen, aan gebed, aan ziekenzalving of ziekenzegening, een lied, een lichtje en zegen. Ook daarvoor kunt u een beroep doen op ons.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat wij er willen zijn voor een ieder, ongeacht haar of zijn levensbeschouwelijke of kerkelijke achtergrond.

Wat mag en kan u nog meer van ons verwachten?

  • Individuele gesprekken
  • begeleiding bij ziek zijn en sterven
  • kerkdiensten: deze hebben een oecumenisch karakter; u bent altijd van harte welkom ongeacht uw eigen geloof/ levensbeschouwing.
  • groepsactiviteiten
  • op verzoek verzorgen wij ook uitvaarten .

Zo komt u met ons in contact:

Riekje Rijk: 06-13182098, rrijk@sutfene.nl

Regina van Veen: 06-12970641,rvanveen@sutfene.nl

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlSutfene is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering