header-wonen

Zelfstandig wonen in een appartement of aanleunwoning, met alle diensten en faciliteiten in de onmiddellijke nabijheid. Dat kan bij Sutfene op meerdere locaties

Wonen bij Sutfene met zorg

Heeft u zorg nodig en wilt u in aanmerking komen voor een (groeps)woning of appartement? Kijk dan bij Wonen bij Sutfene met zorg.

Thuiszorg: thuis met Sutfene

De locaties het Bornhof, Het Spijk en De Borkel beschikken ook over appartementen voor 55-plussers die geen zorgvraag met indicatie hebben. De toewijzing verloopt via de betreffende woningcorporatie. Kijk voor meer informatie bij Thuiszorg: thuis met Sutfene. Op deze locaties levert Sutfene indien gewenst wel thuiszorg.