header welzijn

Beweging is goed voor iedereen, ook voor cliënten en bewoners van Sutfene. Ouderen in zorginstellingen bewegen vaak te weinig. Bewegen geeft gezondheidswinst, zowel fysiek als mentaal. Sutfene heeft haar vitaliteitsbeleid voor ouderen tot speerpunt van het dienstenaanbod gemaakt.

Dat Sutfene voortvarend bezig is met beweging is het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) niet ontgaan. Om kennis te delen en anderen te inspireren, hebben zij Sutfene als goed voorbeeld opgenomen op hun website. Sutfene heeft een Beweegtuin in locatie De Lunette. De beweegtuin bestaat uit een buitentuin en een binnentuin. Buiten is er o.a. een tafeltennistafel, een apparaat om armrotaties mee te kunnen maken en een zitbankje met pedalen om gelijktijdig te kunnen fietsen en bijpraten.

Binnen is er onder andere een roeiapparaat die ook gebruikt kan worden door rolstoelgebruikers, een stepapparaat en verschillende soorten fitnessfietsen. Beide tuinen zijn voor iedere bezoeker van Sutfene vrij toegankelijk, op ieder moment van de dag.