header-wonen

Bij Sutfene wordt uitgegaan van een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in het persoonlijk welzijnsteam van de cliënt. De eigen kracht van de cliënt is daarbij het vertrekpunt. Iedere cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en medewerker heeft talenten en mogelijkheden, maar ook wensen. De samenwerking tussen allen krijgt glans wanneer het lukt om bij deze wensen aan te sluiten.

In een situatie van gelijkwaardige samenwerking hebben mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers steun aan elkaar en weten elkaar te stimuleren: er is aandacht voor ieders welzijn en er is ruimte om te leren.

Door samenwerken elkaar versterken!

Ieder mens leert dagelijks in de praktijk

Mantelzorgers zijn bij uitstek ervaringsdeskundigen. Aan de hand van de zorg voor hun partner, familielid, vriend, buur hebben ze al doende een brok aan kennis en ervaring opgedaan. Ook vrijwilligers hebben veelal een rugzak aan levenservaring waaruit ze kunnen putten.

Medewerkers hebben een opleiding gevolgd of zijn daar mee bezig. Bijscholing vindt continu plaats. Ook zij leren in de dagelijkse praktijk.

Ondersteunend aan de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers kunnen trainingen gevolgd worden via internet. Dat noemen we E-learning. Via hieronder vermdelde websites kunt u deze E-learning-modules volgen.

Het voordeel van deze eigentijdse manier van scholing is dat je deze kan doen op het moment dat het u uitkomt en kunt kiezen aan de modules waar u interesse in of behoefte aan heeft. 

E-learning modules

  • Visie van Machteld Huber (Institute for Positive Health)

iph.nl/

  • Het voeren van het goede gesprek:

www.zorgvoorbeter.nl/communiceren-in-de-zorg/elearnings-trainingen

  • Het voeren van het goede gesprek:
www.youtube.com/watch?v=D1wWKB9l77A&list=PLouR-eS2Z2cixEpnvP5KvrvC-NaI4sBDM
  • Filmpje over de rollen van de mantelzorger
www.youtube.com/watch?v=5wl8NXHe914
  • Werkboek In Voor mantelzorg
www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/werkboek-samenwerking-mantelzorgers.pdf 
  • Managen van de verwachtingen 
Tool Managen van de verwachtingen.pdf

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Wij zoeken vrijwilliger voor o.a.
de volgende activiteiten