Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Sutfene gaat aanstaande woensdag 1 juli 2020 over naar de volgende fase van de bezoekersregeling. De versoepeling is op basis van de landelijke richtlijnen. De eerste contactpersonen zijn maandagmiddag 29 juni hierover geïnformeerd door de zorgteams van hun naaste.

Bezoekregels nieuwe fase

Sutfene heeft voor alle locaties een aantal standaard afspraken vastgesteld. Hieronder staan ze op een rijtje:

 • Iedere bewoner/cliënt mag weer ‘gewoon’ bezoek ontvangen.
 • Het bezoek hoeft zich niet van te voren aan te melden bij het zorgteam. De telefoonnummers om een afspraak in te plannen komen per 1 juli te vervallen.
 • Per bezoek zijn er twee bezoekers tegelijk welkom. Dit geldt zowel voor bezoek bij Sutfene als eventueel een bezoek aan het huis van een bezoeker. Wij vragen de eerste contactpersoon dit ook door te geven aan de andere bezoekers.
 • Aan de duur en frequentie van de bezoeken worden geen limieten meer gesteld. Sutfene verwacht van de bezoekers dat zij rekening houden met de eet-, rust- en therapietijden van de bewoner/cliënt en met het zorgpersoneel, de andere bewoners/cliënten en andere bezoekers. Houd altijd de 1,5 meter maatregel in acht, bezoek alleen de cliënt/bewoner en blijf niet langer dan noodzakelijk op de afdeling/locatie.
 • Het bezoek vindt plaats op de slaapkamer/appartement of buiten. De bezoekers mogen niet met de cliënt/bewoner in de woonkamer of op het balkon gaan zitten.
 • De bezoeker is vrij van klachten die kunnen duiden op covid-19/corona. De bezoeker moet voorafgaand aan het bezoek langs bij de triagebalie en vragen beantwoorden over de gezondheid. Het bezoek kan niet doorgaan als de bezoeker corona-achtige klachten heeft.
 • Bij de triagebalie vult de bezoeker zelf een ‘bezoekersbriefje’ (naam bezoeker, naam afdeling die bezocht wordt en datum) in en deponeert deze in de ‘brievenbus’. Het bezoekersbriefje is noodzakelijk om zo snel mogelijk een bron- en contactonderzoek te starten als er sprake is van een mogelijke coronabesmetting. Mocht de triagebalie niet bemenst zijn als de bezoeker komt, dan verwacht Sutfene dat de bezoeker zelf de verantwoordelijkheid neemt en het bezoekersbriefje invult en deponeert in de ‘brievenbus’.
 • De bezoeker moet de handen met alcohol desinfecteren en loopt vervolgens rechtstreeks door naar de kamer/appartement van de cliënt/bewoner.
 • Een mondkapje is niet meer noodzakelijk tijdens het bezoek. Als de bezoeker wel de voorkeur geeft aan een mondkapje, of de bewoner/cliënt wil graag dat het bezoek een mondkapje draagt, dan biedt Sutfene deze bij de triagebalie aan.
 • Indien de bezoeker samen met de cliënt/bewoner naar buiten gaat voor een wandeling, dan wel het verzoek dit aan het zorgteam door te geven en om drukke plekken te vermijden.
 • Voor een wandeling mag de bezoeker zelf de cliënt/bewoner ophalen van de kamer/appartement. De bezoeker gaat bij binnenkomst van de locatie vooraf langs de triagebalie, vult het ‘bezoekersbriefje’ in, desinfecteert de handen en loopt dan rechtstreeks door naar de afdeling de cliënt/bewoner.
 • De cliënt/bewoner mag tijdens het bezoek mee naar het huis van de de bezoeker, mits de 1,5 meter en de handhygiëne worden nageleefd.
 • Tijdens het bezoek mag er weer wat gegeten en/of gedronken worden. Vooral met de hitte is goed drinken belangrijk. Bij bezoek aan Sutfene dient de bezoeker dit wel zelf mee te nemen. Het is niet mogelijk dit te pakken in de woonkamer/keuken. De woonkamer en het balkon zijn niet toegankelijk, om zo contact met andere bewoners/cliënten en zorgpersoneel te voorkomen.
 • Een knuffel bij binnenkomst en bij afscheid of even een hand vasthouden mag tijdens het bezoek. Verder de 1,5 meter afstand blijven naleven tijdens het bezoek.
 • Huisdieren zijn welkom tijdens het bezoek.

CarenZorgt: contact met het zorgteam

Om de zorgteams te ontlasten verzoeken wij de eerste contactpersoon om gebruik te maken van het zorgportaal CarenZorgt. Indien hier nog geen gebruik van wordt gemaakt, kan de eerste contactpersoon de inloggegevens opvragen via de medewerkers van het Advies- en Ontmoetingsplein: info@sutfene.nl en 0575 – 59 44 46. Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Naast echt op bezoek komen, blijft contact met onze bewoners/cliënten ook nog mogelijk via beeldbellen en ook zijn een aantal babbelramen ook nog open.

Aanraken

Sutfene heeft voorafgaand aan deze fase van de bezoekersregeling een peiling gedaan over hoe men denkt over het toestaan van aanraken: handen even vasthouden en een knuffel zonder zoen geven. Het onderzoek is uitgezet onder de eerste contactpersonen, zorgmedewerkers en bewoners/cliënten van de somatische en revalidatieafdelingen.

Wij zijn blij verrast met de hoge respons en de resultaten. De resultaten geven vooral vertrouwen weer. Hieronder vindt u de uitslag van de peiling:

 • Ongeveer 85% van de respondenten geeft aan dat handcontact tijdens een bezoek mogelijk is.
 • 75% geeft aan dat een knuffel zonder zoen kan tijdens het bezoek.
 • Op de vraag of de bezoeker zich in het dagelijks leven houdt aan de maatregelen van het RIVM, zegt 72% van de bezoekers ‘Ja’ en 15% geeft aan dat ze dat zo goed mogelijk proberen.
 • Er is veel vertrouwen dat bezoekers van andere bewoners/cliënten zich ook verantwoordelijk gedragen (96%).

De resultaten zijn vrijdag 26 juni in de Infectiepreventiecommissie (IPC) besproken. Ook de IPC is van mening dat een knuffel bij binnenkomst/afscheid en even de handen vasthouden geen risico vormen. Mits in het dagelijks leven van de bezoekers de maatregelen van het RIVM, zoals 1,5 meter afstand, handhygiëne en vermijden van drukke plekken, worden nageleefd. En dat men echt niet op bezoek komt als er corona/covid-19 klachten zijn. We moeten vertrouwen op de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Eigen verantwoordelijkheid

Nogmaals, Sutfene verwacht van alle bezoekers eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander. Volg de hygiënemaatregelen van het RIVM: 1,5 meter afstand, handen wassen en niezen in de elleboog. Kom niet op bezoek als u/de bezoeker zich niet fit voelt of als één van uw huisgenoten zich niet fit voelt. We willen de kans op een eventuele corona-uitbraak zo klein mogelijk houden, want dan is bezoek op de desbetreffende afdeling tijdelijk helemaal niet mogelijk.

Quote premier Rutte:

‘Je hebt de verantwoordelijkheid

voor jezelf én elkaar`

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?