Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Vorige week heeft de overheid laten weten dat het aantal vaste bezoekers aan onze bewoners/cliënten verruimd mag worden per 15 juni. Daar zijn wij blij mee, want de nabijheid van een naaste draagt bij aan kwaliteit van leven van onze bewoners/cliënten. Dat hebben wij vanaf 27 mei, de eerste dag dat Sutfene weer bezoek welkom heette, duidelijk kunnen merken.

Bezoekregels fase 2

Deze versoepeling van de bezoekregeling (fase 2) op onze locaties doen we ook weer op basis van de landelijke richtlijnen. Sutfene-breed zijn er een aantal standaard afspraken:

  • Iedere bewoner/cliënt mag twee vaste bezoekers ontvangen.
  • Een bezoek is alleen mogelijk op afspraak. De twee bezoekers mogen gezamenlijk en afzonderlijk komen.
  • De bezoeker is vrij van klachten die kunnen duiden op covid-19. Voorafgaand aan het bezoek wordt aan de bezoeker vragen gesteld over de gezondheid. Het bezoek wordt geannuleerd indien de bezoeker (of huisgenoot) corona-achtige klachten (zie RIVM) heeft.
  • De bezoeker vult voorafgaand aan het bezoek de bezoekerslijst in. Na het bezoek tekent de bezoeker deze af.
  • De bezoeker moet de handen met alcohol desinfecteren. Vervolgens een mondkapje opdoen en deze gedurende het hele bezoek, zowel binnen als buiten, dragen.
  • De bezoeker mag gedurende het bezoek niets consumeren.
  • Het bezoek vindt plaats op de slaapkamer/appartement of buiten (vermijd drukke plekken).
  • De bewoner/cliënt mag tijdens het bezoek mee naar huis van de bezoeker, mits er geen andere mensen (huisgenoten/familie) aanwezig zijn.
  • Huisdieren zijn toegestaan.
  • De vaste bezoekers mogen ook mee naar het ziekenhuis, indien een bewoner daar een afspraak heeft staan.

Bericht van het zorgteam

De duur en frequentie van het bezoek is maatwerk en kan per afdeling verschillen. Onze zorgteams hebben inmiddels alle eerste contactpersonen een persoonlijk bericht gestuurd over de versoepelde bezoekregeling van hun naaste.

Om de zorgteams te ontlasten verzoeken wij u om gebruik te maken van het zorgportaal CarenZorgt. Mocht u hier nog geen gebruik van maken, dan kunt u de inloggegevens hiervan opvragen via het Advies- en Ontmoetingsplein: info@sutfene.nl en 0575 – 59 44 46 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur).

Naast echt op bezoek komen, blijft contact met onze bewoners/cliënten ook mogelijk via beeldbellen en de babbelramen

Eigen verantwoordelijkheid

Van alle bezoekers vragen wij eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander. Volg de hygiënemaatregelen van het RIVM: 1,5 meter afstand, handen wassen en niezen in de elleboog. Kom niet op bezoek als u zich niet fit voelt of als één van uw huisgenoten zich niet fit voelt. We willen de kans op een eventuele corona-uitbraak zo klein mogelijk houden, want dan is bezoek op de desbetreffende afdeling tijdelijk niet mogelijk.

Voorbereidingen volgende fase van bezoekregeling

Sutfene wil graag inventariseren hoe eenieder zich voelt bij de huidige bezoekregeling. Met name de mogelijkheid om elkaar wel of niet te kunnen aanraken (handcontact/knuffel) roept bij ons vragen op. Graag willen we weten hoe het gesteld is met uw gevoel van veiligheid op grond van de huidige maatregelen. We streven ernaar om op korte termijn digitaal een beperkt aantal vragen aan de eerste contactpersonen, aan onze bewoners/cliënten en aan onze medewerkers voor te leggen. Het draagvlak voor verdere versoepeling en de balans tussen angst voor besmetting versus vertrouwen in de gestelde maatregelen worden hierbij in kaart gebracht. Wij vragen u om de berichtgeving hierover goed in de gaten te houden. Hoe meer reacties we krijgen, hoe beter we richting kunnen geven aan de vervolgstappen.

Quote premier Rutte: ‘Je hebt de verantwoordelijkheid voor jezelf én elkaar`

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?