Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer
Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) beleid

Beleidstandpunt

Sutfene verlangt van alle nieuwe medewerkers, vrijwilligers en stagiaires (betaald en onbetaald) een verklaring omtrent het gedrag. Deze heeft tot doel om de kwaliteit van de professionele ondersteuning en respectvolle uitvoering daarvan te waarborgen en te bewaken.

Door een VOG te vragen, verkrijgen we meer zekerheid over het verleden van een nieuwe medewerker. Hoewel het verplicht stellen van een VOG het voordoen van ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, is het wel een manier om een veilig zorgklimaat serieus te nemen. Een VOG heeft geen houdbaarheidsdatum en wordt eenmalig binnen een overeenkomst gevraagd door Sutfene.

Vrijstelling VOG

Personen die vrijgesteld worden van VOG mogen alleen werkzaamheden verrichten met cliënten onder toezicht van medewerkers van Sutfene. Sutfene accepteert vrijstelling VOG indien er sprake is van een:

  • werkervaringsplaats (te denken aan inzet vanuit Delta/Staat van Dienst);
  • overeenkomst met Trajectum;
  • stageperiode korter dan drie maanden.

Kosten:

De kosten zijn voor Sutfene en kunnen, indien de medewerker zelf de VOG overhandigd, worden gedeclareerd.

De overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de werknemer uiterlijk op (een datum) een recente (niet ouder dan zes maanden) VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in het bezit stelt van stichting Sutfene. Indien aan deze voorwaarde – om welke reden dan ook – niet wordt voldaan, dan eindigt de overeenkomst op dat moment van rechtswege.

Voor meer informatie: VOG-beleid Sutfene (pdf)