Stichting Sutfene in Zutphen heeft per 1 januari 2018 twee nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht (RvT) benoemd. Zij vullen de positie in van de leden die wegens het beëindigen van hun zittingstermijn afscheid nemen. De nieuwe leden zijn mevrouw Marion Louise Düpper en mevrouw Wiepke van Erp Taalman Kip. Beide nieuwe leden hebben ervaring in en met de zorg. De benoeming vond plaats in de Raad van Toezicht vergadering van 15 december 2017. De Cliëntenraad en de Ondernemingsraad hebben positief geadviseerd over deze benoemingen.

Marion Louise Düpper is een ervaren manager met zowel een juridische achtergrond als een zorgachtergrond. Afgelopen jaar was zij tot september 2017 manager/bestuurssecretaris a.i. bij zorgorganisatie Aafje in Rotterdam.

Wiepke van Erp Taalman Kip is thans directeur-bestuurder bij woningcorporatie Woonpalet te Zeewolde. Daarvoor was zij één van de drie directeur-eigenaren van onderzoeks- en adviesbureau Companen in Arnhem met de ontwikkeling van en de leiding over het werkveld ‘wonen-welzijn-zorg’.

Wij kijken uit naar een goede samenwerking met mevrouw Düpper en mevrouw Van Erp Taalman Kip. Met de benoeming van beide dames is de Raad van Toezicht per 1 januari 2018 als volgt samengesteld:

  • De heer B. Arnold, voorzitter
  • De heer P. Westhoff, vicevoorzitter
  • De heer J.H.J. de Jong, lid
  • Mevrouw M.L. Düpper, lid
  • Mevrouw W.E. van Erp Taalman Kip, lid

De vertrekkende RvT-leden zijn de heer Gerard van Brakel en de heer Carrol Terleth. Van Brakel was naast lid RvT lid van de auditcommissie financiën & vastgoed. Terleth was vicevoorzitter RvT, voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid en lid van de remuneratiecommissie. Wij zijn beide heren dankbaar voor hun inzet en support tijdens de bewogen jaren bij Sutfene. Wij wensen hen veel succes bij hun toekomstige activiteiten.

Wiepke van Erp Taalman Kip is thans directeur-bestuurder bij woningcorporatie Woonpalet te Zeewolde. Daarvoor was zij één van de drie directeur-eigenaren van onderzoeks- en adviesbureau Companen in Arnhem met de ontwikkeling van en de leiding over het werkveld ‘wonen-welzijn-zorg’

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?