Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

De nieuwe Wet zorg & dwang komt er aan, Sutfene bereidt zich voor!               

Met het actieplan ‘Ruimte voor dementie’ en het statement ‘Wij staan voor vrijheid’, laat Sutfene zien waarvoor zij staat. De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) die 1 januari 2020 van kracht wordt, helpt haar hierbij. De wet gaat over vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg. Anders dan de Wet Bopz raakt deze nieuwe wet zowel de intramurale als de extramurale zorg. In de nieuwe wet is het uitgangspunt ‘Nee, tenzij…’.

Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg, in principe niet mag worden toegepast. Tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Sutfene bereidt zich gretig en zorgvuldig voor op wat het betekent om met deze wet te werken.

Nieuwe wet sluit naadloos aan Sutfenes’ visie

Sutfene wil vanuit haar visie zo veel mogelijk bewegingsvrijheid voor haar bewoners. Sutfene bereidt zich actief voor op de nieuwe Wet zorg en dwang, die zij eigenwijs ‘de Wet Kwaliteit en Vrijheid’ noemt. Want de wet sluit naadloos aan bij haar visie op de benadering van mensen met een dementie. Sutfene wil vrijheid voor mensen met een dementie en durft die ook te geven. Voor Sutfene is kwaliteit van leven essentieel en daarbij horen regie en vrijheid. Met medewerkers en familieleden geeft Sutfene creativiteit alle ruimte om meer mét en vóór de mens met dementie te ondernemen.

Als vrijheid niet mogelijk lijkt

Sutfene bereidt zich zorgvuldig voor. Want er kunnen omstandigheden zijn waarin dit niet lukt. Wanneer doet zich dat voor en hoe ga je daarmee om? Dat regelt deze nieuwe wet.

Een Stuurgroep met leden vanuit Sutfene en Sensire (waarmee Sutfene op dit thema samenwerkt),  bereidt tal van acties voor om goed voorbereid te zijn. De stuurgroep wordt inhoudelijk gevoed door verschillende ‘Klusploegen’ die zaken concreet uitwerken. Een Klusploeg bestaat uit verschillende professionals, die ieder vanuit hun eigen deskundigheid, meedenken over de praktische vragen. We houden u op de hoogte!

Klik hier om de flyer “Zorg voor mensen met dementie” te openen.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?