Wanneer u onder de WLZ een indicatie hebt gekregen voor wonen met zorg, bestaat de indicatie uit een zogenoemde zorgzwaartepakket (ZZP). Sutfene biedt op basis van uw zorgzwaartepakket een zorgarrangement. Dit is een pakket met daarin: wonen, zorg en behandeling. Al dan niet met elkaar gecombineerd. Die zorg en/of behandeling wordt verleend in combinatie met een verblijf in één van onze woonzorgcentra of verpleeghuizen. Sutfene kent zeven verschillende zorgarrangementen (ZZP 4 t/m 10), elk afgestemd op de zorg die u nodig heeft.

Hoe komt u voor een zorgarrangement in aanmerking?

Om voor een zorgarrangement in aanmerking te komen, heeft u een indicatiestelling nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Die indicatiestelling ontvangt u via de post. Uw ZZP-indicatie bepaalt, samen met uw locatievoorkeur, voor wélk zorgarrangement u in aanmerking komt.

Elk zorgarrangement kent een gemiddeld aantal uren zorg en-of behandeling per week. Door het grote aantal zorgarrangementen dat Sutfene aanbiedt, is het vaak mogelijk u een passend zorgarrangement te bieden. Wel kan het nodig zijn dat u bij steeds complexere zorg naar een andere afdeling of locatie verhuist.

Hieronder vindt u de zorgarrangementen van Sutfene:

  • Zorgarrangement 4a – Wonen in het verzorgingshuis met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging in locaties De Lunette (Zutphen) en De Borkel (Gorssel)
  • Zorgrrangement 4b – Wonen in het verpleeghuis met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging in locaties De Lunette (Zutphen), De Borkel/Flora (Gorssel), Het Spijk Bungalows (Eefde), Spijk-Hoeve (Eefde) en De Beekdelle (Warnsveld)
  • Zorgarrangement 5 – Wonen in het verpleeghuis met intensieve dementiezorg in locaties De Lunette (Zutphen), De Borkel/Flora (Gorssel), Het Spijk Bungalows (Eefde), Spijk-Hoeve (Eefde) en De Beekdelle (Warnsveld)
  • Zorgarrangement 6 – Wonen in het verpleeghuis met intensieve verzorging en verpleging in locatie De Lunette (Zutphen)
  • Zorgarrangement 7a – Wonen in het verpleeghuis met zeer intensieve zorg, vanwege een geronto-psychiatrische aandoening, gericht op begeleiding in locatie De Lunette (Zutphen)
  • Zorgarrangement 7b – Wonen in het verpleeghuis met zeer intensieve zorg, vanwege een ernstige chronische aandoening of ernstige dementie, gericht op verzorging/verpleging in locaties De Lunette (Zutphen), De Borkel/Flora (Gorssel), Het Spijk Bungalows (Eefde), Spijk-Hoeve (Eefde) en De Beekdelle (Warnsveld)
  • Zorgarrangement 8 – Wonen in het verpleeghuis met zeer intensieve zorg, vanwege een specifieke aandoening, gericht op verzorging/verpleging in locatie De Lunette (Zutphen)
  • Zorgarrangement 9b – Herstelgerichte CVA-verpleging, verzorging en behandeling in het Revalidatiecentrum (RC), locatie De Lunette (Zutphen)
  • Zorgarrangemten 10 – Palliatieve zorg

Meer informatie?

Meer informatie over het landelijk systeem van zorgzwaartepakketten kunt u terugvinden in het Wlz-kompas op de site van Zorginstituut Nederland.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?