Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Wanneer u onder de Wet langdurige zorg een indicatie hebt gekregen voor wonen met zorg, bestaat de indicatie uit een zogenoemde ZorgZwaartePakket (ZZP). Sutfene biedt op basis van uw zorgzwaartepakket een zorgarrangement. Dit is een pakket met daarin: wonen, zorg en behandeling. Al dan niet met elkaar gecombineerd. Die zorg en/of behandeling wordt verleend in combinatie met een verblijf in één van onze woonzorgcentra of verpleeghuizen. Sutfene kent zeven verschillende zorgarrangementen (ZZP 4 t/m 10), elk afgestemd op de zorg die u nodig heeft.

Hoe komt u voor een zorgarrangement in aanmerking?

Om voor een zorgarrangement in aanmerking te komen, heeft u een indicatiestelling nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Die indicatiestelling ontvangt u via de post. Uw ZZP-indicatie bepaalt, samen met uw locatievoorkeur, voor wélk zorgarrangement u in aanmerking komt.

Elk zorgarrangement kent een gemiddeld aantal uren zorg en/of behandeling per week. Door het grote aantal zorgarrangementen dat Sutfene aanbiedt, is het vaak mogelijk u een passend zorgarrangement te bieden. Wel kan het nodig zijn dat u bij steeds complexere zorg naar een andere afdeling of locatie verhuist.

Hieronder vindt u een overzicht van de geleverde zorgprofielen onder de Wet Langdurige Zorg op de locaties van Sutfene:

 • Wonen in het verzorgingshuis met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (Zorgprofiel 4 vv):
  • in De Lunette in Zutphen;
  • in De Borkel in Gorssel.
 • Wonen in het verpleeghuis met intensieve dementiezorg (Zorgprofiel 5 vv):
  • in De Lunette in Zutphen;
  • in De Borkel (afdeling Flora) in Gorssel;
  • in Het Spijk (Spijk Bungalows en Spijk-Hoeve) in Eefde;
  • afdeling De Beekdelle in Warnsveld.
 • Wonen in het verpleeghuis met intensieve verzorging en verpleging (Zorgprofiel 6 vv):
  • De Lunette in Zutphen;
  • De Borkel (afdeling Orchidee) in Gorssel.
 • Wonen in het verpleeghuis met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (Zorgprofiel 7 vv):
  • De Lunette in Zutphen;
  • De Borkel (afdeling Flora) in Gorssel;
  • Het Spijk (Spijk Bungalows en Spijk-Hoeve) in Eefde;
  • afdeling De Beekdelle in Warnsveld.
 • Wonen in het verpleeghuis met zeer intensieve zorg, vanwege een specifieke aandoening, met de nadruk op verzorging en verpleging (Zorgprofiel 8 vv) :
  • De Lunette in Zutphen;
  • De Borkel (afdeling Orchidee) in Gorssel.
 • Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging in het Revalidatiecentrum Sutfene in De Lunette in Zutphen (Zorgprofiel 9b vv).

Cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. U leest hierover meer over cliëntondersteuning in deze brochure Clientondersteuning Wlz 2019.

Meer informatie?

Meer informatie over het landelijk systeem van zorgzwaartepakketten kunt u terugvinden in het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?