Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Alles over Thuis met zorg

We krijgen vragen over de beëindiging van onze thuiszorgactiviteiten en ons casemanagement dementie.  Misschien leven deze vragen ook bij u. Daarom zetten we ze voor u op een rij.

Wat is de reden van beëindiging van de activiteiten van de thuiszorg?

Achtergrond van het besluit is dat de thuiszorg reeds jarenlang verlieslatend is en dat dit verlies te zwaar drukt op de totale bedrijfsresultaten van Sutfene.

In het eerste half jaar van 2019 hadden de marktpositie en de financiële resultaten van de thuiszorg sterk verbeterd moeten zijn en het aantal cliënten gegroeid. Ondanks alle inspanningen bleek de situatie op beide vlakken tijdens het peilmoment in juli 2019 niet verbeterd, eerder verslechterd.

Kanteling van de situatie is niet reëel. Onze zorgtarieven mogen niet omhoog en we hebben te weinig schaalgrootte. Hierdoor is het managementteam in augustus gestart met een eerste verkenning om de thuiszorg te stoppen. Vanaf dat moment zijn verschillende scenario’s onderzocht. Gekeken is naar juridische componenten, rechten en plichten naar medewerkers, zorgverzekeraars en cliënten.

Uit dit onderzoek bleek het beëindigen van de thuiszorg het meest wenselijk. Hoezeer ons dit ook aan het hart gaat.

Wat betekent dit voor medewerkers? Staan zij nu op straat?

Integendeel. Sutfene kan de medewerkers van de thuiszorg herplaatsen. Er is organisatie-breed constant behoefte aan goede medewerkers.

Wat betekent dit voor mij als cliënt?

We willen -en zijn dat wettelijk verplicht- mensen zelf de vrijheid geven om te kiezen voor een andere zorgaanbieder. Maar als u hulp nodig hebt, dan zullen we kijken hoe we die kunnen bieden. U kunt daarover contact opnemen met uw regieverpleegkundige.

Zijn er eerder gesprekken geweest met andere thuiszorg organisaties om de cliënten van Sutfene over te nemen?

Nee, dat mag niet. De Mededingingsautoriteit ziet hier streng op toe. Cliënten moeten zelf in de gelegenheid worden gesteld de keuze voor een zorgaanbieder te kunnen maken. Het lijkt daardoor misschien alsof Sutfene de bal neerlegt bij de cliënt. Dat is nadrukkelijk niet onze intentie. We moeten ons echter houden aan wet- en regelgeving. We mochten dus niet op eigen initiatief vooraf zorgen voor een vervangende thuiszorgaanbieder. De cliënt kan ons wél vragen om te bemiddelen naar een andere zorgaanbieder. Wij willen daar zeker bij helpen.

Jullie verwijzen mij naar andere zorgaanbieders, maar die weten nog van niets.

Andere zorgaanbieders zijn geïnformeerd direct nadat Sutfene haar medewerkers en cliënten op de hoogte had gebracht. Vaak duurt het dan even voordat iedereen bij andere zorgaanbieders de informatie heeft doorgekregen. Het heeft dus even tijd nodig.

Ik heb Sensire gebeld, maar zij gaven aan geen zorg te kunnen bieden

Wij hebben van meerdere kanten gehoord dat Sensire de eerste paar dagen bij cliënten heeft aangegeven dat Sensire geen zorg kan gaan bieden. Dit heeft geleid tot grote ongerustheid bij zowel cliënten als medewerkers van Sutfene. Die ongerustheid is niet nodig. En Sensire treft hierin ook geen blaam.

Voor Sensire kwam het bericht van de stop thuiszorg Sutfene ook onverwachts. Dat Sutfene niet op voorhand Sensire (of andere partijen) kon informeren, heeft zoals gezegd te maken met wet- en regelgeving. Het is ten strengste verboden om op voorhand met elkaar afspraken te maken over overname van zorg. De cliënt moet zoals eerder gesteld vrij zijn in zijn keuze voor een zorgaanbieder. Daarmee ontstond inderdaad wel even een vacuüm waarin alle partijen moesten schakelen.

Sensire heeft inmiddels alle teams geïnformeerd over de stop thuiszorg van Sutfene. Iedereen bij Sensire weet nu dus dat cliënten van Sutfene kunnen bellen. Sensire heeft met haar thuiszorgteams afgesproken dat naam, telefoonnummer en zorgvraag genoteerd worden. U komt daarmee op een wachtlijst. Dat is geen probleem. Sutfene heeft immers de intentie om de zorg – zo nodig – te blijven leveren tot 31 december 2019. En dat duurt nog even. Als u eerder bij Sensire terecht kunt is dat natuurlijk ook prima.

Vérian is niet genoemd als een van de zorgaanbieders thuiszorg. Kan ik als cliënt dan wel voor Vérian kiezen?

Vérian is een thuiszorgaanbieder die tot op heden geen thuiszorg verleende in Zutphen. Vérian heeft op haar social media kanalen een bericht geplaatst dat cliënten thuiszorg van Sutfene welkom zijn bij hen. Het daarbij vermelde telefoonnummer is 088 – 126 3 126.

Iedere cliënt die zorg wenst van Vérian, kan dat nummer bellen. Vérian bespreekt dan met de cliënt of de zorg geleverd kan worden en zo ja, per wanneer.

Hoe zit het met de zorgplicht van Sutfene?

Sutfene heeft een zorgplicht en neemt dit ook heel serieus. Sutfene stopt niet zomaar met de zorgverlening, maar neemt een periode van 2 ½ maand waarin u uw zorg kunt overdragen naar een andere zorgaanbieder. Vanaf januari 2020 heeft Sutfene geen contracten meer met zorgverzekeraars.

Zijn er wel genoeg thuiszorg organisaties die de zorg kunnen overnemen?

We realiseren ons dat omliggende thuiszorg organisaties ook te maken hebben met krapte van personeel. En het zal niet gemakkelijk zijn. Dat betekent niet dat Sutfene om deze reden het besluit terug zal draaien.

Sutfene heeft de thuiszorg de afgelopen jaren in belangrijke mate moeten financieren met gelden uit de WLZ, die bestemd zijn voor de zorg voor ouderen binnen de muren van de verpleeghuizen. Dit gaat ten koste van onze cliënten die binnen onze locaties zorg krijgen en die bij ons wonen.

Wat als ik tussen wal en schip dreigt te vallen?

We zullen ons uiterste best doen om goed over te dragen. En we gaan gezamenlijk naar een oplossing zoeken.

Hoe gaat het straks met alarmopvolging als ik verder geen thuiszorg heb (contract met Sutfene)

Alarmopvolging valt onder de reguliere thuiszorg. Sutfene biedt straks geen thuiszorg meer, dus ook geen alarmopvolging. Als u alarmopvolging wenst zult u ook moeten kiezen voor een andere zorgaanbieder. Ook hierbij kan Sutfene ondersteunen als u dat wilt. U kunt dat aangeven bij uw regieverpleegkundige.

Kan ik direct over naar een andere zorgaanbieder?

Wanneer u een andere zorgaanbieder voor thuiszorg hebt gevonden dan kunt u zonder enige vorm van opzegtermijn over.

Wilt u alles over de ontwikkelingen nog eens teruglezen?

Klik dan op deze link. https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3739030/nieuws/sutfene_stopt_met_de_verpleegkundige_thuiszorg.html of op https://www.sutfene.nl/thuis-met-zorg/.

Heeft u andere vragen?

Mailt u ons dan via info@sutfene.nl.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?