Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Alles over Thuis met zorg

Zorginstelling Sutfene is genoodzaakt haar thuiszorgactiviteiten en casemanagement Dementie per 1 januari 2020 te beëindigen. Het bedrijfsonderdeel is al jaren fors verlieslatend, ondanks grote inspanningen tot verbetering. Alle thuiszorgmedewerkers krijgen een andere passende functie aangeboden binnen Sutfene. De thuiszorgcliënten worden geholpen bij het vinden van een nieuwe thuiszorgaanbieder.

Ben van Gent, de bestuurder van Sutfene, betreurt het zeer dit besluit te moeten nemen, maar geeft aan dat het onvermijdelijk is dat Sutfene haar thuiszorgtak opheft. Van Gent: “Thuiszorg vindt Sutfene heel belangrijk. Maar er moet nu jaarlijks te veel geld bij. Uiteindelijk gaat dat ten koste van cliënten die bij ons wonen en zorg ontvangen. Maatschappelijk gezien is dat niet acceptabel. Zorgverzekeraars kunnen blijkbaar hun tarieven niet voldoende ophogen, dus moeten we stoppen.”

Financiële resultaten

Van Gent geeft aan dat de financiële resultaten in de thuiszorg in het eerste half jaar van 2019 fors verbeterd hadden moeten zijn, en het aantal cliënten gestegen. Tijdens het peilmoment in juli was dit niet het geval. De situatie was eerder verslechterd. Het verlies op de thuiszorgtak loopt in 2019 op tot minstens € 500.000 en misschien nog meer.

De oorzaak van het verlies ligt onder meer in het feit dat Sutfene bij de zorgverzekeraars in de afgelopen jaren de zorgtarieven niet voldoende omhoog kreeg. Daarnaast heeft de thuiszorg te weinig schaalgrootte. Een snelle verbetering van de situatie met het huidige personeelstekort is niet reëel. Daarom is het managementteam in augustus gestart met een eerste verkenning om de thuiszorg te stoppen. Daarbij zijn verschillende scenario’s onderzocht. Juridische componenten en de rechten en plichten van medewerkers, zorgverzekeraars en cliënten zijn in kaart gebracht. Na uiterst zorgvuldige weging is bewust gekozen voor uitfasering van de thuiszorg. De dagbesteding blijft bestaan. En natuurlijk blijft Sutfene gewoon verpleeghuiszorg en revalidatie bieden.

Cliënten krijgen hulp, medewerkers worden herplaatst

Zowel de thuiszorgmedewerkers als de thuiszorgcliënten krijgen zoveel mogelijk mogelijk hulp van Sutfene. Voor de thuiszorgmedewerkers wordt een herplaatsingstraject opgestart. Zij kunnen allemaal doorstromen naar een andere passende functie binnen Sutfene. De organisatie zal haar thuiszorgcliënten zo goed mogelijk helpen om een nieuwe aanbieder te vinden en hecht aan een goede overdracht van dossiers en werkzaamheden.

Ben van Gent: “Een besluit om de thuiszorg te stoppen valt iedereen zwaar. Sutfene heeft de thuiszorg met passie aangeboden, en we hebben jaren geknokt om dit onderdeel gezond te maken. Maar soms moet een hard besluit vallen, hoe moeilijk dit ook is voor cliënten en voor medewerkers. Cliënten hechten zich logischerwijze aan hun verpleegkundigen en verzorgenden. Dit geldt ook andersom. Die band verbreken is pijnlijk. We gaan er alles aan doen om zowel onze cliënten als onze medewerkers een goede nieuwe plek te bieden.”

Lees hier ‘Veel gestelde vragen over stoppen thuiszorg’

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?