Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Vrijheid is onbetaalbaar!

Ieder mens heeft dromen, wensen en verlangens. Dit stopt niet als je ouder wordt. In ieders leven is vrijheid belangrijk. Ruimte om je vrij te kunnen bewegen en je eigen keuzes te kunnen maken. Óók als je te maken krijgt met dementie.
Als we ons zorgen maken over iemand met dementie, kiezen we in de zorg soms voor vrijheidsbeperking. Bijvoorbeeld door hele kleine leefcirkels of codesloten op de deur.

Sutfene streeft naar zo veel mogelijk vrijheid. Wij hebben onze zorgbenadering veranderd. Mensen die dementeren mogen zich bij ons vrij bewegen en hun eigen keuzes maken. Zij blijken daardoor actiever, mobieler en gelukkiger.

Wij staan voor vrijheid

Ons manifest ‘Wij staan voor vrijheid’ is leidraad voor de samenwerking tussen onze cliënten en onze medewerkers. Het geeft weer hoe wij naar vrijheid kijken en gaat uit van de volgende normen en waarden.

  1. Ieder mens is goed zoals hij is
  2. Ieder mens geniet vrijheid
  3. De norm is dat de vrijheid van geen enkel mens wordt beperkt
  4. Het is aantrekkelijk om bij Sutfene te wonen.

We zoeken steeds weer samen met de cliënt naar mogelijkheden. We stimuleren autonomie en regie. Kijken naar wat mensen nog wél kunnen. We creëren een omgeving waar vrijheid niet leidt tot onveiligheid. We begeleiden en trainen mensen met dementie goed. We bieden hen zinvolle en aantrekkelijke activiteiten aan in een vertrouwde omgeving.

Vrijheid voorrang geven, vraagt zoeken naar creatieve oplossingen. Samen met mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers. Dit betekent lef hebben en loslaten. Wij geloven dat het de moeite waard is, omdat vrijheid noodzakelijk is om gelukkig, blij en zinvol te leven!

De afgelopen twee jaar heeft Sutfene symposia georganiseerd rondom het thema dementie. Kennis en ervaringen worden daar gedeeld. Het geeft wederzijds inzicht en bevordert de dialoog.

Meer lezen? Klik op de brochure Ruimte met dementie.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?