Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Psychogeriatrie is de zorg voor ouderen waarbij problemen zijn ontstaan met het geheugen, het waarnemen, het denken of een combinatie hiervan. Dit kan gevolgen hebben voor de stemming en het gedrag en vraagt om een professionele  benadering in een veilige omgeving.

Sutfene wil ruimte en vrijheid voor mensen met een dementie.

Bij Sutfene staan de deuren voor mensen met een dementie open. Letterlijk en figuurlijk. Mensen kunnen hun dag invullen zoals zij dat willen en kunnen. Naar buiten, wandelen, in de tuin werken, beestjes verzorgen en naar de winkel. Op de locaties van Sutfene zijn mooie werkplekken gecreëerd en worden dagelijks zinvolle activiteiten georganiseerd. Sutfene gelooft in zingeving, goede zorg en een inclusieve gemeenschap, waarin óók mensen met dementie een plek hebben. Samenwerking is belangrijk en wordt actief gezocht.

Achtergrond & historie

De Nederlandse bevolking vergrijst. Het aantal mensen met een geheugenstoornis groeit. Als je dat heel klein maakt, gaat het simpelweg om onze vrienden, broers, zussen, partners en ouders. Gaat het thuis niet meer, dan worden onze dierbaren uit huis geplaatst. Een moeilijk proces. Voor alle betrokkenen. Dementie staat daarom hoog op de agenda van Sutfene.

Mariëlle Bus, zorgmanager van de vakgroep Psychogeriatrie (dementie) en Ben van Gent, bestuurder: “Wij weten dat ieder mens dromen heeft, wensen en verlangens. Dit stopt niet als je ouder wordt. In ieders leven is vrijheid belangrijk. Ruimte om je vrij te kunnen bewegen en je eigen keuzes te kunnen maken. Oók als je te maken krijgt met dementie.”

In 2018 resulteerde dit besef in een mooi symposium ‘Ruimte voor dementie’ met binnenlandse en buitenlandse sprekers. Wat ons werd aangereikt, vond vruchtbare grond. Het sloot naadloos aan bij ons verlangen om mensen met een dementie een waardig en zinvol leven te laten leiden. Intern gingen we aan de slag. Extern zochten we voorbeelden, rolmodellen en partners. We vonden onze eigen stem, ons eigen geluid en hebben koers gezet. We stapten doelbewust af van het oude gangbare zorgstramien van vrijheidsbeperking. We geven onze bewoners met dementie ruimte en vrijheid.

Dit was -en is- een organisch proces. We ondervonden in dit proces steun, en ook kritische vragen en bezorgdheid. Je hebt misschien zorg over je verwarde vader, ergens lopend in het dorp. Wij snapten die onderstroom van bezorgdheid, maar zagen vooral het groeiend welbevinden van onze cliënten bij vrijheid en zingeving. Natuurlijk zorgen we voor goede begeleiding en monitoring. We betrekken de omgeving. We hebben goed opgeleide zorgmedewerkers die hun cliënt kennen. Anno 2019 MOET het mogelijk zijn om onze medemensen die dementeren een zinvol leven te laten leven. Met autonomie.

Inzicht in het proces

We begonnen met kleine praktische en concrete stappen. We draaiden pilots waarbij we de leefcirkels van onze bewoners met dementie vergrootten. We keken naar de inrichting en logistiek van onze locaties. Waar konden we nog meer extra faciliteiten creëren? Hoe creëerden we andere dagritmes? We mixten groepen. Mensen met en zonder dementie. We organiseren zinvolle dagactiviteiten. We bevroegen bewoners en mantelzorgers: “Wat doet uw klokje tikken?” In ons aanbod en zorg sluiten we daarop aan.

We werken met vrijheidssupportteams die onze bewoners begeleiden en observeren. We kijken welke techniek mensen met dementie ondersteunt en veilig houdt. We voeren voortdurend gesprekken met lokale overheden; gemeente, politie, inwoners, dorpsraden. Heel mooi trouwens dat we vandaar uit altijd weer feedback en tips krijgen. We  blijven praten met familie en mantelzorgers. We hebben iedereen nodig. Onze medemens met een dementie heeft iedereen nodig.

Onze drijfveer

Als samenleving kunnen we mensen met een dementie ‘wegzetten’ of ‘opsluiten’. Ogenschijnlijk veilig wellicht, maar wat doet dat met welzijn, zingeving en welbevinden? Een menswaardig bestaan? Mensen die dementeren zijn gebaat bij deelname aan een inclusieve gemeenschap. En natuurlijk ook zorg. Maar zorg is een afgeleide, hoe gek dat ook klinkt. Onze organisatie zet in op vrijheid, autonomie en welbevinden. We zetten lijnen uit naar buiten. Een inclusieve gemeenschap vraagt onderkenning en steun van de lokale samenleving. Die deze lijnen omarmt. We vinden het fijn als ook u meehelpt!

Meer weten?

Sutfene biedt ouderen met een dementie op meerdere locaties een passend verblijf, zorg en behandeling. Op iedere afdeling wordt gewerkt volgens de nieuwste inzichten door mensen met een passie voor hun werk. Afhankelijk van de situatie kunnen mensen met een psychogeriatrische problematiek gebruik maken van dagbehandeling tot opname in een van onze groepswoningen. U kunt met vragen terecht bij ons Advies & Ontmoetingsplein.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?