Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Sutfene is een dienstverlenende organisatie met ongeveer 1000 medewerkers en 500 vrijwilligers. Wij verlenen onze diensten vanuit onze eigen locaties in Zutphen, Eefde, Gorssel en Warnsveld. In de hele regio leveren we 24 uur per dag zorgdiensten. Iedere locatie heeft een eigen sfeer en eigen karakter, maar kan altijd terugvallen op de deskundigheid van de stichting.

Wij gaan uit van uw autonomie, gewoontes en gebruiken, of het nu gaat om preventie, verzorging, verpleging of  specialistische behandeling. ‘Samen, Betrokken & Kundig’ verwoorden als kernwaarden de wijze waarop we dit doen.

Organogram

Een bloem. In het hart van de bloem staan onze cliënten en medewerkers. Hun samenspel is allesbepalend. We streven naar blije cliënten en blije medewerkers. De verschillende zorggroepen omarmen onze cliënt. Afhankelijk van hun zorgbehoefte. Ook familie, mantelzorgers en onze vrijwilligers omarmen onze cliënten en daarvoor zijn we dankbaar.

Cliënten, medewerkers, artsen, behandelaren, vrijwilligers, familie en mantelzorgers worden gesteund en gefaciliteerd door de staf, onderin de bloem zichtbaar.

Onze organisatie als geheel wordt op de voet gevolgd en gevoed door de raad van toezicht, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. U ziet geen harken of bollenstructuur. We doen het samen.

We stellen u hieronder graag de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Sutfene en bestaat uit één lid, de heer drs. Ben van Gent (bestuurder). De bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van Sutfene en is daarover verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden van het bestuur betreffen de volgende zaken:

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van een meerjarenbeleidsplan.
  • Het ontwikkelen van een jaarplan met bijbehorende begroting en het beheren van het budget.
  • Het opstellen van het maatschappelijk jaardocument en de daarbij behorende jaarrekening.
  • Het vertegenwoordigen van de Stichting naar buiten toe.

De bestuurder is voorzitter van het Managementteam. Ook onderhoudt de bestuurder de contacten met de Professionele Adviesraad, Ondernemingsraad, de Cliëntenraad.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ziet met deskundigheid toe op het bestuur en beleid van Sutfene en is het klankbord voor de bestuurder. De RvT bewaakt de realisatie van strategische doelstellingen en de continuïteit van de organisatie. De RvT fungeert als werkgever voor de bestuurder. De RvT gebruikt de statuten van de stichting en de Governance Code zoals deze in de sector gebruikelijk is, als grondslag voor haar handelen.

De bestuurder voorziet de RvT van alle informatie die nodig is voor het zo mogelijk goedkeuren van door de bestuurder genomen besluiten. Te denken valt hierbij aan het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan of de jaarlijkse begroting. De RvT voert jaarlijks een gesprek met de bestuurder over haar functioneren en evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.

De samenstelling van de RvT is zo dat de Raad haar taak onafhankelijk en naar behoren kan vervullen. De RvT vergadert ongeveer zeven maal per jaar en houdt jaarlijks contact met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer B. Arnold, voorzitter;
  • De heer P. Westhoff, vicevoorzitter;
  • De heer J.H.J. de Jong, lid;
  • Mevrouw W.E. van Erp Taalman Kip, lid;
  • Mevrouw M.L. Düpper, lid;

Contactgegevens Raad van Toezicht:

telefoon: 0575 – 59 44 96 en  email: bestuur@sutfene.nl

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?