Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

De ondernemingsraad is het medezeggenschapsorgaan van de medewerkers van Sutfene. De ondernemingsraad (OR) zet zich in voor een toekomstbestendige zorgorganisatie waarin medewerkers actief betrokken worden bij de ontwikkelingen.
De taakstelling van de OR is tweeledig: het voeren van overleg met de bestuurder en ook het vertegenwoordigen van de werknemers in de organisatie. Dit niet alleen op de personele onderdelen van het beleid, zoals bijvoorbeeld kanteling werktijden, fysieke belasting en verzuimaanpak. Maar ook op de bedrijfseconomische en strategische onderdelen.

De medezeggenschap van de medewerkers van Sutfene is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (cao-VVT). Op basis van de WOR wordt de OR formeel door de bestuurder om advies en instemming gevraagd. De OR heeft ook de mogelijkheid om eigen initiatieven in te dienen. De OR heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast vindt er halfjaarlijks overleg met de Raad van Toezicht plaats.

In de overlegvergaderingen met de raad van bestuur denkt de OR kritisch mee over adviezen en voorstellen en reikt zo nodig alternatieven aan. Uiteraard staat hierbij het belang van het optimaal functioneren van de organisatie in al haar doelstelling centraal.

De ondernemingsraad is met vijf leden de gekozen vertegenwoordiging van het personeel. De OR wordt professioneel ondersteund door een ambtelijk secretaris. De huidige ondernemingsraad (zie foto rechtsboven) bestaat v.l.n.r. uit Marion Planque, Lian Mutsaers, Evelyne Schreurs (ambtelijk secretaris), Hetty Roessink (voorzitter), Ina Edens en Riekje Rijk (vice-voorzitter).

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?