De medezeggenschapsstructuur kent een gekozen ondernemingsraad (OR) van 5 leden. De OR wordt professioneel ondersteund door een ambtelijk secretaris. De huidige OR (zie foto rechtsboven) bestaat v.l.n.r. uit Marion Planque, Lian Mutsaers, Evelyne Schreurs (ambtelijk secretaris), Hetty Roessink (voorzitter), Ina Edens en Riekje Rijk (vice-voorzitter).

De medezeggenschap van Sutfene is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de CAO VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg). De OR wil vanuit zijn onafhankelijke positie de belangen van alle medewerkers van Sutfene behartigen.

Op basis van de CAO en de WOR wordt de OR formeel door de bestuurder om advies en instemming gevraagd. De OR heeft ook de mogelijkheid om eigen initiatieven in te dienen. De OR heeft regelmatig overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarnaast vindt er halfjaarlijks overleg met de Raad van Toezicht plaats.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?