Het is belangrijk dat wij weten hoe de zorg wordt ervaren door onze cliënten, hun familie en hun mantelzorgers. De cliëntenraad (CR) behartigt de belangen van alle cliënten van Sutfene. Om dat goed te kunnen doen zijn er op iedere locatie twee vertegenwoordigers van de CR actief. Zij wonen de familiebijeenkomsten en huiskamergesprekken. Daarnaast proberen wij met veel cliënten en mantelzorgers in gesprek te gaan.

In gesprek met u

Wij blijven met cliënten, familie en mantelzorgers in gesprek om ervoor te zorgen dat de bewoners het overzicht kunnen houden en in staat worden gesteld om de regie over hun leven te kunnen blijven voeren. De gesprekken dragen bij aan het optimaliseren van onze zorg. De cliënt zelf en de mensen daar omheen (familie en mantelzorger) zijn ervaringsdeskundigen en vormen tezamen een belangrijke basis voor samenwerking.

Cliëntenraad Sutfene

Het overleg tussen bestuurder en de Cliëntenraad in het kader van de cliëntmedezeggenschap is van wezenlijk belang. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) en het instellingsbesluit cliëntmedezeggenschap Sutfene liggen hier aan ten grondslag. De Cliëntenraad wordt door een onafhankelijke voorzitter voorgezeten. De cliëntenraad komt maandelijks voor overleg bij elkaar. Aansluitend heeft het dagelijks bestuur een overleg met de bestuurder. De CR kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

Op de foto rechtsboven vindt u v.l.n.r. de leden van de cliëntenraad van Sutfene:

 • Janine Hidding – voorzitter en contactpersoon Het Spijk en Spijkhoeve;
 • Nelly de Jong – contactpersoon De Borkel;
 • Carla van den Bos – ambtelijk secretaris cliëntenraad;
 • Inge Dieperink – contactpersoon De Borkel;
 • Henny Penterman – contactpersoon De Lunette;
 • John Hartings – contactpersoon De Lunette en Beekdelle;
 • Jan Timmers – contactpersoon Het Spijk, Spijkhoeve en Beekdelle;
 • Carla Meijer – contactpersoon De Lunette.

Wij horen graag uw ervaringen en ideeën

De Cliëntenraad vindt het enorm belangrijk om de ervaringen en de meningen van de cliënten en mantelzorgers te horen. Heeft u ervaringen met de zorg door Sutfene? Ziet u dingen waarvan u denkt dat kan ook anders? Heeft u ideeën of suggesties die voor de meer cliënten van Sutfene handig zijn? Wilt u dit met de Cliëntenraad delen? Wij horen het graag! Ook als u interesse heeft in lid van de cliëntenraad te worden. Op verschillende manieren kunt u ons bereiken:

 • door te bellen (of voicemail in te spreken) met Carla van den Bos, ambtelijk secretaris cliëntmedezeggenschap: 06 – 23 15 16 52;
 • door een e-mail te sturen: clientenraad@sutfene.nl;
 • door een brief te sturen naar Cliëntenraad, Coehoornsingel 3, Zutphen;
 • door onderstaand formulier in te vullen en op ‘Verzenden’ te klikken.

De Cliëntenraad is er voor gezamenlijke belangen van de cliënten. Voor individuele problemen verwijzen wij u graag naar de klachtenprocedure van Sutfene.

Meer informatie

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?