Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Een mantelzorger gaat zorgen als iemand in zijn of haar omgeving zorg nodig heeft. Een familielid, buurvrouw of vriend waar een emotionele band mee bestaat. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag voor de ander. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners ook al verrichten zij (thuis) soms verpleegkundige handelingen. Zij geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk in Sutfene is hard nodig. Maar u kunt er ook veel plezier uit halen. Het is een samenspel tussen zorg en welzijn, tussen formele en informele zorg. Door de bezuinigingen en vergrijzing neemt ook binnen Sutfene de druk op de zorg toe. Waardoor niet iedere cliënt misschien de aandacht krijgt die hij of zij zou verdienen. De oplossing hiervoor is de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Zij kunnen het leven van de cliënten verlichten en leuker maken.

De basale zorg blijft een taak voor de zorgprofessionals. Maar er kan daarnaast nog heel veel extra zorg worden verleend die het leven van cliënten een stuk dragelijker en vooral leuker kan maken. Sutfene verplicht de mantelzorgers niet om te komen helpen. Het is vooral belangrijk dat er tussen de zorg en de familie goede afspraken worden gemaakt door bijvoorbeeld de mantelzorg te vragen of en wat ze willen doen. Bijvoorbeeld het verzorgen van het ontbijt, creatieve activiteiten bijwonen, wandelen, kaarten, dammen of er gewoon ‘zijn’.

Mantelzorgers, maar ook vrijwilligers, krijgen een steeds prominentere rol in de zorg, ook bij Sutfene. Zo hopen we samen met elkaar de juiste zorg en aandacht aan de cliënten te kunnen geven die zij verdienen!

Is de mantelzorg thuis vol te houden?

Mantelzorgers vragen niet zo snel om hulp. Zij zorgen uit liefde en plichtsgevoel voor de ander. Met grote kans op overbelasting. Sutfene kan de mantelzorger ondersteunen om het zorgen vol te houden en zich goed te blijven voelen. Zo kunt u bij ons terecht voor advies en informatie bijvoorbeeld over het ziektebeeld of hoe goed te leren tillen. Ook kunnen wij de zorg tijdelijk van u overnemen (respijtzorg) en wij kunnen u verwijzen naar bijvoorbeeld een lokale mantelzorgorganisatie of patiëntenvereniging. U kunt ook zelf de website van Mantelzorg Nederland bezoeken voor meer informatie.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?