Heeft u een klacht of suggestie?

Het kan zijn dat onze dienstverlening soms niet volgens uw verwachting verloopt of dat u iets mist. Als u ontevreden bent of een suggestie voor ons heeft, horen wij dit graag, zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken en de toekomst kunnen verbeteren.

De snelste manier om uw klacht opgelost te krijgen is door deze direct te bespreken met de betrokkene of met uw eerste zorgverantwoordelijke.  Mocht dit niet lukken, dan kunt u uw klacht ook bespreken met uw Regieverpleegkundige. Meestal wordt het probleem zo direct bespreekbaar gemaakt en opgelost.

Heeft het gesprek niet geleid tot een oplossing kunt u zich wenden tot de klachten functionaris. Deze kan samen met u zoeken naar een oplossing van het probleem.

Klachtenfunctionaris

Mevrouw Erna Terink is klachtenfunctionaris bij Sutfene. U kunt haar rechtstreeks bereiken via telefoonnummer 06-20 49 20 98 of via e-mail: klachten@sutfene.nl.

U kunt uw klacht of suggestie ook via het online klachtenformulier indienen

De klachtencommissie Sensire en Sutfene

U kunt uw klacht ook rechtstreeks, schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van Sensire en Sutfene, onder vermelding van “vertrouwelijk”. Dit kunt u sturen naar:

Klachtencommissie Sensire en Sutfene
Postbus 1237050
AC Varsseveld

Stap 1 van 4 - Gegevens cliënt / bewoner

25%

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?