Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Innovatieve zorg, wat betekent dat?

Ieder mens heeft dromen en verlangens. Behoefte aan zingeving en activiteiten. Dat stop niet als je ouder wordt. Wij zijn ons daarvan bewust.

Innovatie betekent voor ons actie nemen om de gezondheidszorg voor ouderen professioneel en menselijk te houden. We streven naar manieren om de zorgonafhankelijkheid van oudere mensen te vergroten. Preventie is daarbij belangrijk.

Onze cliënten zijn de ouderen in de omgeving van Zutphen en Lochem. Mensen worden steeds ouder en hebben op een bepaald moment misschien hulp of zorg nodig. Maar u staat ook midden in het leven en wilt kwaliteit van leven behouden;  met al uw activiteiten, de reuring om u heen en uw sociale leven en contacten. Ondanks uw hulpvraag op het gebied van gezondheid. Dat snappen wij! En daarmee ‘trekt’ het… Wat kunnen we u extra bieden? En wat vragen we daarbij van u? We doen het -in uw belang- graag net even anders binnen wettelijke kaders en voorschriften.  Ons mensbeeld is daarbij belangrijk.

U bent voor ons een competent mens, geen patiënt

Onze eigen ouders zijn onze leidraad.  Ieder kind gunt zijn ouder kwaliteit van leven, blijheid, vrijheid, autonomie en natuurlijk ook goede zorg. Wij zien u –net als onze ouders- als competent mens, niet als ‘patiënt’. We kijken naar uw mogelijkheden, in plaats van ‘beperkingen’. We sluiten aan bij wat u nog wél kunt. Mensen die voor Sutfene kiezen, zijn mensen die aangesproken willen worden op eigen verantwoordelijkheid en kunnen.

We gaan uit van uw regie, autonomie. En samenwerking.

Natuurlijk zit ‘zorgen voor’ in ons DNA. Maar niet zomaar. We weten uit ervaring dat te veel betutteling, zorgprotocol en ‘voorschrijven’ mensen heel ongelukkig kan maken. Eenzaam. Daarom is uw stem voor ons belangrijk. We luisteren goed naar u en uw mantelzorgers. Uw stem volgend zoeken we steeds weer naar mogelijkheden om net even buiten de lijntjes te kleuren. Juist in de kleine dagelijkse dingen. U heeft uw eigen toon. Daarop proberen wij aan te sluiten waar mogelijk. We volgen daarbij de wettelijke regels en voorschriften, maar zoeken altijd naar ruimte binnen de lijntjes.

Wat is voor u belangrijk?

Vanaf het eerste moment dat we contact hebben met u onderzoeken we samen wat voor u kwaliteit van leven is. Wat is belangrijk voor u? Om te kunnen? Om te doen? Hoe wilt u leven? Pas als dit duidelijk is, vullen we de zorg in. Heel specifiek. We doen dit dus anders dan tot nu toe gebruikelijk is in de zorg. Zo zijn we bijvoorbeeld gekomen tot een geheel eigen en nieuwe benadering van onze cliënten die dementeren. Vrijheidsbeperking is voor ons alleen een optie, wanneer al het andere geprobeerd is.  We hebben zelf ook een nieuw instrument en werkwijze ontwikkeld om mensen in hun autonomie en kracht te laten. Autonomie is voor ons wezenlijk.

U bent regisseur. Dit is CERES

U bent bij Sutfene zoveel mogelijk regisseur en eigenaar van uw eigen zorgproces. Uw zorgleefplan wordt in nauwe samenwerking met u vastgesteld. We werken daarbij volgens een uitgebreide intake en we gebruiken vragenlijsten (CERES). Aan de hand daarvan bieden we u interdisciplinaire verzorging en behandeling. We kijken welke mix van specialisten nodig is. Zo kunnen we als zorgteam voor u samenwerken met huisartsen, sociaal-maatschappelijk werkers, ouderengeneesartsen en paramedici (bijvoorbeeld fysiotherapeuten, diëtisten en agogen). U krijgt zoveel mogelijk ‘vaste’ gezichten in contacten met behandelaars en zorgdeskundigen. Die allemaal weten wat uw wensen zijn over kwaliteit van hun leven. En de zorg die u daarbij vraagt.

Ook uw zorgteam is in goede handen

Onze groep kent uitdagingen. We hebben een prachtig en soms ook moeilijk vak. We bieden graag innovatieve en optimale zorg. Dat kan lastig zijn. Denkt u aan personele krapte, vergrijzing, het toekomstige ‘zorginfarct’, moeilijke casuïstiek en overheidsbeleid. Gelukkig werken we in teams. We praten met elkaar, kijken mee en helpen en steunen elkaar. We kunnen ook terecht bij onze leidinggevenden, raad van bestuur, ondernemingsraad en cliëntenraad. We betrekken cliënten en mantelzorgers. Samen zoeken we altijd naar de juiste weg. Ook dat is voor ons innovatieve zorg.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn samen, betrokken & deskundig.

Hiermee zorgen we voor:

  • Blijheid;
  • Professionaliteit;
  • Vrijheid;
  • Duurzaamheid.

Wij zijn Sutfene. Innovatief, vrolijk en professioneel! We zijn er voor u!

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?