Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Sutfene is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat Sutfene geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Giften komen daarom geheel ten goede aan de zorg binnen Sutfene.

Stichting Sutfene

RSIN: 8042.42.458 KVK: 41042397

Postadres

Postbus 283
7200 AG Zutphen

Bezoekadres De Lunette

Coehoornsingel 3
7201 AA Zutphen

T. 0575 – 59 44 44 E. info@sutfene.nl

Bestuurssamenstelling

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Sutfene en bestaat per 1 april 2017 uit uit één lid, de heer drs. Ben van Gent.
Meer informatie over de Raad van Bestuur kunt u vinden via: Bestuurssamenstelling Stichting Sutfene

Beloningsbeleid

De beloning van de raad van bestuur wordt vastgesteld binnen de kaders van de Zorgbrede Governance code. De bezoldiging van de raad van bestuur wordt jaarlijks verantwoord in de jaarrekening in de toelichting op de resultatenrekening.
Het beloningsbeleid voor het personeel van Sutfene is gestoeld op basis van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2019-2021. Download hier de cao VVT 2019-2021.

Verslagen uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?