Belangenbehartiging: uw 1e contactpersoon en vertegenwoordiger

Wanneer u bij Sutfene komt wonen en zorg krijgt, is het voor ons belangrijk om te weten met wie wij moeten overleggen als u daar zelf op een bepaald moment niet toe in staat bent. Wij vragen u daarom naar een 1e contactpersoon. De 1e contactpersoon is voor Sutfene degene die uw belangen behartigt.

Omdat het een belangrijke taak is, mag dat niet zomaar iemand zijn. Het kan immers gaan over heel persoonlijke zaken, bijvoorbeeld over uw zorgverlening. Er moet dan overleg plaatsvinden met iemand die u goed kent. En iemand die úw belangen het zwaarst laat wegen. Juist omdat het zo belangrijk is, staat in de wet beschreven hoe zorgorganisaties dat moeten doen. Wij leggen u in dit stuk uit wat de wet daarover zegt en hoe we daar bij Sutfene mee om gaan. Bij ons zijn 1e contactpersoon en vertegenwoordiger één.

Wie mag uw 1e contactpersoon/vertegenwoordiger eigenlijk zijn?

In het schema hieronder ziet u uit welke groepen deze voor u belangrijke persoon kan komen.

  1. U mag zelf iemand machtigen, door dat op papier te zetten en te ondertekenen. Wanneer u het op die manier heeft vastgelegd, weten wij door wie u vertegenwoordigd wilt worden. Die persoon wordt dan uw 1e contactpersoon/vertegenwoordiger.
  2. Wanneer u geen machtiging hebt geschreven, is uw partner volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (de WBGO) uw 1e contactpersoon/vertegenwoordiger. Deze wet geeft aan dat ook uw kinderen die rol op zich mogen nemen als er geen partner is, of uw kleinkinderen.
  3. Uw broer of zus kunnen uw 1e contactpersoon/vertegenwoordiger worden als u geen partner, kinderen of kleinkinderen hebt die dat voor u kunnen doen.
  4. Er is nog een vierde mogelijkheid om een 1e contactpersoon/vertegenwoordiger te krijgen, namelijk via de rechter. Iemand wordt dan benoemd tot mentor. Soms, als u niemand gemachtigd hebt en als er ook geen familie is die uw belangen kan behartigen, vraagt Sutfene aan de rechter om een mentor te benoemen.

In alle gevallen weten we zeker dat u altijd goed vertegenwoordigd bent!

Rol van de 1e contactpersoon/vertegenwoordiger

Uitgangspunt van Sutfene is dat we met u zelf overleggen. Het zorgleefplan wordt met u besproken. Als u wilt, kan uw vertegenwoordiger daar ook bij zijn. Als het voor u niet mogelijk is mee te praten, maken we een zorgleefplan in overleg met uw vertegenwoordiger. Bij een verschil van inzicht is de specialist ouderengeneeskunde overigens eindverantwoordelijk. Uw vertegenwoordiger ondertekent het actuele zorgleefplan als u dat zelf niet kunt. Voor een verandering in het (medisch) behandelbeleid vragen wij toestemming aan u en/of aan uw vertegenwoordiger.
Sutfene geeft aan uw vertegenwoordiger alle informatie die nodig is om uw belangen goed te kunnen behartigen. Ook mag uw vertegenwoordiger uw dossier inzien.

Plichten 1e contactpersoon/vertegenwoordiger

De 1e contactpersoon/vertegenwoordiger is aanspreekpunt voor artsen en verzorgenden. Hij of zij informeert de overige familie wanneer dat nodig is. De eerste contactpersoon zorgt ook dat wijzigingen in contactgegevens bekend zijn bij Sutfene.

Vastleggen eerste contactpersoon/vertegenwoordiger

Als u bij Sutfene komt, vragen we u naar de naam van de 1e contactpersoon/vertegenwoordiger. Natuurlijk moet de 1e contactpersoon bereid zijn die taak op zich te nemen. Soms is direct bekend wie uw contactpersoon/vertegenwoordiger is. Dat wordt ingevuld op bijgaand formulier en bevestigd met een handtekening. Ook u kunt ondertekenen, maar dat is niet noodzakelijk. Het gaat er hier immers om dat contactpersoon/vertegenwoordiger instemt met zijn rol.

Als nog niet direct bekend is wie uw 1e contactpersoon/vertegenwoordiger wordt, dan vraagt dat om overleg binnen de familie. Wij vernemen graag zo snel mogelijk wie het wordt door het ondertekende formulier af te geven. De gegevens van uw vertegenwoordiger worden vastgelegd in uw zorgdossier.
Er wordt ook naar een 2e contactpersoon gevraagd. We benaderen de 2e contactpersoon alleen als de 1e contactpersoon niet bereikbaar is. Hij of zij krijgt op dat moment de rechten en plichten van de 1e contactpersoon.

De 3e contactpersoon is altijd de financieel beheerder. Dat mag gerust de 1e of 2e contactpersoon zijn, maar u kunt daarvoor ook iemand anders opgeven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de 1e contactpersoon/vertegenwoordiger? Neemt u dan contact op met een klantadviseur van het Advies & Ontmoetingsplein van Sutfene. Zij staan u bijzonder graag te woord.

T:  0575 – 59 44 46
E: info@sutfene.nl

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?