Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Zinvolle invulling van de dag

Leuke en zinvolle dagen hebben is voor iedereen belangrijk. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend en is een beetje ondersteuning nodig. In woonzorgcentrum De Borkel in Gorssel zit de dagbesteding. Dagelijks komen hier thuiswonende ouderen voor een zinvol ervaren invulling van de dag. De wensen en behoeften van de bezoeker en zijn/haar mantelzorger/contactpersoon staan hierbij centraal.

Openingstijden

Dagbesteding De Borkel is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De meeste bezoekers komen hier twee of meer dagdelen (9.00-13.00 en 13.00-17.00 uur) per week in een andere omgeving doorbrengen. Door de ligging van De Borkel komen de bezoekers van de dagbesteding sneller in contact met de bewoners van De Borkel en de (wijk)bewoners.

Mantelzorg ontlasten

De mantelzorgers ervaren de dagbesteding als een welkome aanvulling op de dagelijkse zorg die zij aan hun echtgenoot, partner of familie geven. De mantelzorger wordt op die dag ontlast en kan zich weer opladen voor de nodige zorg en aandacht.

Een dag op de dagbesteding

U wordt met een (taxi)bus van huis opgehaald of door uw mantelzorger gebracht. Het team activiteiten & welzijn De Borkel heeft de koffie al klaar staan. De dag start met koffie/thee, een gezellig praatje en de krant wordt voorgelezen. Om 10.00 uur beginnen activiteiten voor de groep of individueel, afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.

Om 12.00 uur gaan we gezamenlijk eten aan de gedekte tafels. Vooraf is met u en uw contactpersoon/mantelzorger afgesproken of u een broodmaaltijd of warme maaltijd nuttigt. Een dag bij de dagbesteding is voor de bezoekers soms vermoeiend. Na de lunch wordt er een (niet verplichte) rustperiode ingelast in de relaxstoelen. U kunt ook kiezen voor een individuele activiteit.

Om 14.00 uur gaan we gezamenlijk verder met een kopje koffie/thee. Daarna starten er weer activiteiten, waarbij een glaasje limonade wordt geschonken. Tussen 16.30 en 17.00 uur wordt u weer opgehaald en naar huis gebracht.

Groepsactiviteiten

In een huiselijke sfeer kunt u deelnemen aan verschillende gezamenlijke activiteiten, zoals:

  • bewegen onder deskundige begeleiding van een bewegingsagoog;
  • samen muziek luisteren en samen zingen;
  • samen de krant lezen en er dan over praten;
  • spellen spelen, zoals sjoelen, rummikub, domino en bingo;
  • bewegingsspelen, zoals koersbal en kegelen;
  • geheugenoefeningen en praten over hoe alles vroeger ging;
  • creatieve activiteiten, zoals bloemschikken, bakken, tekenen en handvaardigheid;
  • wandelen;
  • duofietsen onder begeleiding.

Bij alle activiteiten houden we rekening met de jaargetijden en de feestdagen, zoals Kerstmis, Pasen en Koningsdag.

De groep van de dagbesteding sluit zoveel mogelijk aan bij de andere activiteiten die in wijkontmoetingscentrum De Borkel worden georganiseerd door team activiteiten & welzijn en de vrijwilligers. Hierbij kunt u denken aan optreden, filmdagen, bingo, modeshow en dergelijke. Zie het maandprogramma op de locatie en de agenda op deze website.

Indicatie voor dagbesteding

Dagbesteding wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) geïndiceerd.

De gemeente stelt vast of u in aanmerking komt voor een Wmo-indicatie. Het aantal dagdelen per week en vervoer zijn hier onderdeel van. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wmo Zorgloket van uw gemeente. Voor de Wmo betaalt u een vast abonnementstarief per maand.

Indien u een Wlz-indicatie heeft, betaalt u voor de dagbesteding een inkomensafhankelijke bijdrage per vier weken aan het CAK. Voor meer kunt u kijken op www.cak.nl.

Sutfene brengt hiernaast de extra kosten in rekening die niet vergoed worden. Hierbij kunt u denken aan maaltijden of extra activiteit naast het reguliere activiteitenaanbod.

Dagbesteding zonder indicatie

Ook zonder indicatie kunt u gebruik maken van dagbesteding. Dit kan particulier of met een persoonsgebonden budget (PGB).

Indien u (nog) geen indicatie Wmo of Wlz, kunt u wel deelnemen aan de dagbesteding. De kosten van dagdelen en maaltijden worden dan rechtstreeks door Sutfene bij u in rekening gebracht. Dit geldt als u inkoopt met een PGB of particulier.

Hulp van een zorgaanbieder

Als u een zorgaanbieder heeft, is het mogelijk de zorgmomenten door te laten gaan op de dagbesteding. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan medicatie of fysiotherapie.

Meer informatie

Voor een informatief gesprek en het bekijken van de dagbesteding, kunt u terecht bij team activiteiten & welzijn De Borkel. Het team beantwoordt al uw vragen rondom de dagbesteding, vervoer, maaltijden en inkoop via PGB of particulier.

Heeft u* interesse in de dagbesteding van De Borkel, neem dan vrijblijvend contact op met:

Dagbesteding De Borkel
Janet Hartman
Medewerker Activiteiten & Welzijn
☎ (06) 58 93 33 30
✉ jhartman@sutfene.nl

Sutfene biedt ook dagbesteding op Het Spijk in Eefde en Het Bornhof in Zutphen.

 * potentiële bezoekers van de dagbesteding, contactpersoon/mantelzorger en ook verwijzers zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, verzorgenden, trajectbegeleiders en het Gebiedsteam, kunnen contact opnemen voor meer informatie.

KLIK HIER om de flyer met informatie over De Borkel te downloaden.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?