Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Om de kwaliteit van onze zorgverlening goed te kunnen peilen, wordt binnen Sutfene jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau. Tegenwoordig meet Sutfene haar cliënttevredenheid op twee manieren.

Via Zorgkaart Nederland nodigen wij interviewpanels uit om met onze cliënten in gesprek te gaan in de intramurale en de extramurale zorg. De reacties worden verwerkt via www.zorgkaartnederland.nl. De reacties worden twee keer per jaar door Sutfene bekeken, geanalyseerd en omgezet in waardevolle verbeteringen voor de dienstverlening. De resultaten worden per wijk door de Wijkmanager gedeeld met de teams en de medezeggenschapsraden. Vervolgens gaat men aan de slag met de verbeterpunten.

Daarnaast vraagt Sutfene aan haar cliënten via de zorgleefplanbesprekingen en via de multidisciplinaire overleggen of de cliënten tevreden zijn. Hiervoor hanteren we een Net Promotor Score (NPS). De resultaten van deze metingen worden zichtbaar via het managementinformatiesyteem.

Een belangrijke graadmeter voor cliënttevredenheid is of cliënten een locatie wel of niet aanbevelen. Deze graadmeter komt zowel in het onderzoek van Zorgkaart Nederland naar voren ,als bij de NPS score. Hieronder is een weergave in tabelvorm van gegevens over 2017.

Intramurale locaties Sutfene wordt wel aanbevolen Sutfene wordt niet aanbevolen Totaal respondenten % wel aanbevolen % niet aanbevolen
Berkel-, Veer- en Laarpoort 60 4 64 93,8 6,2
De Beekdelle 15 1 16 93,8 6,2
De Borkel 43 2 45 95,6 4,4
Het Spijk 22 4 26 84,6 15,4
Olypoort en Saltpoort 51 9 60 85,0 15,0
Vischpoort 56 9 65 86,2 13,8
Totaal 247 29 276 89,5 10,5
Thuiszorg Sutfene wordt wel aanbevolen Sutfene wordt niet aanbevolen Totaal respondenten % wel aanbevolen % niet aanbevolen
TZ De Borkel 21 0 21 100,0 0,0
TZ Het Bornhof 30 1 31 96,8 3,2
TZ Het Spijk 23 3 26 88,5 11,5
TZ St Elisabeth 20 2 22 90,9 9,1
Totaal 94 6 100 94,0 6,0
Revalidatie Sutfene wordt wel aanbevolen Sutfene wordt niet aanbevolen Totaal respondenten % wel aanbevolen % niet aanbevolen
Revalidatie 41 1 42 97,6 2,4

Iedere cliënt kan, op ieder gewenst moment zijn/haar mening geven over Sutfene via www.zorgkaartnederland.nl . In principe hoeft daar geen interviewpanel aan te pas te komen. Wilt u uw mening geven? Dat kan door op deze link te klikken.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?