header-wonen

Bij Sutfene werken wij volgens de kernwaarden : Betrokken, Kundig, Samen.

De kernwaarde betrokken weerspiegelt een gevoel van oprechte betrokkenheid, rechtstreeks vanuit het hart. Wij zijn oprecht betrokken bij mensen. De kernwaarde kundig laat zich vertalen in onze overtuiging dat mensen er altijd op mogen rekenen dat zij bij ons de beste zorg krijgen. Zorg die wordt verleend door kundige, professionele zorgverleners. De kernwaarde samen staat voor het leggen van verbindingen: verbindingen met de mensen met een zorgvraag en zijn of haar omgeving (denk aan mantelzorgers, vrijwilligers, familie), met ketenpartners en met stakeholders.

Ondanks deze kernwaarden, kan het natuurlijk dat onze dienstverlening niet volgens uw verwachting verloopt of dat u iets mist. Als u ontevreden bent of een suggestie voor ons heeft, horen wij dit graag, zodat wij het kunnen oplossen en in de toekomst kunnen voorkomen.

Heeft u een klacht of suggestie?

Erna Terink  klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionaris Sutfene

Mevrouw Erna Terink is klachtenfunctionaris bij Sutfene. U kunt haar rechtstreeks bereiken via telefoonnummer 06-20 49 20 98 of via e-mail: klachten@sutfene.nl. U kunt uw klacht of suggestie ook via het online klachtenformulier indienen.

De klachtencommissie Sensire en Sutfene

U kunt uw klacht ook rechtstreeks, schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van Sensire en Sutfene, onder vermelding van "vertrouwelijk". Dit kunt u sturen naar:

Klachtencommissie Sensire en Sutfene

Postadres: Postbus 123
7050 AC Varsseveld 

Uw klacht of suggestie

De medewerkers en het management van Sutfene streven ernaar om de best mogelijke zorg- en dienstverlening te bieden. Wanneer u desondanks ergens niet tevreden over bent of u heeft een suggestie, horen wij dit graag. Het is voor ons waardevolle informatie waarmee we de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kunnen verbeteren.

Gegevens cliënt / bewoner

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Intern adres

Invalid Input
Invalid Input
Onderstaande alleen invullen indien de cliënt en degene die dit formulier indient niet dezelfde persoon zijn.

Uw gegevens

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Uw klacht of suggestie

Hieronder kunt u aangeven waar uw klacht of suggestie betrekking op heeft.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

De medezeggenschapsstructuur kent een gekozen ondernemingsraad (OR) van 14 leden. De OR wordt professioneel ondersteund door een ambtelijk secretaris. De medezeggenschap van Sutfene is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de CAO VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg). De OR wil vanuit zijn onafhankelijke positie de belangen van alle medewerkers van Sutfene behartigen.

De medewerkers en vrijwilligers van Sutfene vervullen de zorg voor (hun) ouderen met overgave. Of het nu gaat om verzorging of verpleging. Ouderen in de regio Zutphen, Gorssel en Eefde kunnen op hun professionele inzet rekenen.

Onze algemene brochure

Onze algemene brochure: '24 uur bij u in de buurt'. Van behandeling tot verpleging & verzorging, van thuiszorg tot wonen met zorg. Met informatie over Sutfene, onze doelstellingen, werkwijze en locaties. Download onze algemene Sutfene brochure (pdf, 534 Kb).

De medewerkers en vrijwilligers van De Borkel vervullen de zorg voor (hun) ouderen met overgave. Maar helaas is er steeds minder budget beschikbaar voor de extra’s. Terwijl juist deze extra’s kleur geven aan de oude dag en het verschil maken in levensvreugde. De Stichting Vrienden van De Borkel zet zich actief in om cliënten deze extra’s te kunnen bieden.