Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Wat u voor ons betekent

Veel. U betekent heel veel voor ons. De keuze voor ons vak is inherent aan onze keuze voor u. We proberen iedere dag opnieuw te kijken hoe we met innovatieve zorg kunnen bijdragen aan zingeving en kwaliteit van leven. We weten uit ervaring dat betutteling averechts werkt. Het ontneemt mensen regie en autonomie. Dus we doen een beroep op u! U heeft immers jarenlange levenservaring. Als u bij Sutfene aanklopt heeft u zorg nodig. Maar bovenal heeft u een uniek geluid. We willen uw stem en inbreng horen!

Onze missie

" Ieder mens heeft recht op autonomie. Op kwaliteit van leven. Ook als je ouder wordt en zorg nodig hebt. Wij geloven in de kracht van mensen en in ons vermogen om in onze omgeving dé partner bij het ouder worden te zijn.”

lees meer over onze missie

U bent uniek

Iedere mens is uniek voor ons. Wat we steeds voor ogen hebben is dat u, ook als u zorgbehoevend wordt, een zinvol en kwalitatief goed leven kunt leiden waarbij u zich prettig voelt. Dat is onze hoofddoelstelling. Kwaliteit van leven, vrijheid, regie, zingeving en welzijn staan bij Sutfene centraal.

U bent het uitgangspunt van onze zorg en dienstverlening. We doen het echter wel samen. We sluiten aan op uw kunnen en inbreng en rekenen op uw inzet. Uw stem is voor ons belangrijk en die horen we graag. Alleen in dialoog kunnen we samen met u en uw omgeving aansluiten bij wat voor u belangrijk is. En uitvoering geven aan de zorg die u nodig heeft. we zullen daarbij altijd aangeven wat kan en haalbaar is.

Onze zorgteams bestaan uit kundige, professionele zorgverleners. Zij proberen u goed uit te leggen wat uw behandelplan inhoudt, zodat u weet waar u aan toe bent. De zorgteams beseffen zich terdege dat communicatie tweerichtingsverkeer is. Dus als u iets niet begrijpt: geeft u dat alstublieft aan!

U bent bij ons in een veilige omgeving, waar uw privacy gerespecteerd wordt en waar u respectvol benaderd wordt.

Cliëntwaardering

Om de kwaliteit van onze zorgverlening goed te kunnen peilen, wordt binnen Sutfene jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau. Sutfene meet de cliënttevredenheid op verschillende manieren:

  • Via Zorgkaart Nederland nodigen wij interviewpanels uit om met onze cliënten in gesprek te gaan in de intramurale zorg. De reacties worden verwerkt via www.zorgkaartnederland.nl. De reacties worden twee keer per jaar door Sutfene bekeken, geanalyseerd en omgezet in waardevolle verbeteringen voor de dienstverlening. De resultaten worden via de managers Zorg gedeeld met de teams en de medezeggenschapsraden (Professionele Adviesraad, Cliëntenraad en Ondernemingsraad). Vervolgens gaat men aan de slag met de verbeterpunten.
  • Daarnaast vraagt Sutfene aan haar cliënten via de zorgleefplanbesprekingen en via de multidisciplinaire overleggen of de cliënten tevreden zijn. Hiervoor hanteren we een Net Promotor Score (NPS). De resultaten van deze metingen worden zichtbaar via het managementinformatiesyteem.

Medezeggenschap cliënten

U bent voor Sutfene een competent mens en wij sluiten in onze zorg graag aan bij wat u wel kunt en wat voor u belangrijk is. Altijd in dialoog. Wij zijn graag uw partner in het proces van ouder worden. Samen met u zoeken we naar oplossingen die het beste bij u en uw situatie passen en die uitvoerbaar zijn.

Het is belangrijk voor ons om te weten hoe onze zorg- en dienstverlening door u, uw familie en uw mantelzorgers wordt ervaren. Laat u ons dit weten?

Lees hier meer over de medezeggenschap van cliënten

Onze organisatie

Sutfene is een dienstverlenende ouderenzorgorganisatie met ongeveer 1.000 medewerkers en 500 vrijwilligers. Wij verlenen onze diensten vanuit onze eigen locaties in Zutphen, Eefde, Gorssel en Warnsveld. Iedere locatie heeft een eigen sfeer en eigen karakter, maar kan altijd terugvallen op de deskundigheid van Stichting Sutfene.

Wij gaan uit van uw wensen, gewoontes en gebruiken, of het nu gaat om verzorging, verpleging of specialistische behandeling. Samen, betrokken en kundig verwoorden als kernwaarden de wijze waarop we dit doen. Zelfstandig wonen en alleen op bepaalde momenten van de dag (of nacht) ondersteuning? Tijdelijke begeleiding van een ergotherapeut? Advies en begeleiding door een diëtiste? Opname of gespecialiseerde zorg via één van onze zorgarrangementen? Het kan allemaal. Op elk moment van de dag, zeven dagen per week.

Lees hier meer over onze organisatie

Publicaties

Er zijn verschillende flyers over specifieke onderwerpen. U kunt ze hier bekijken, downloaden in pdf en printen. Kunt u niet printen? Bij het Advies- en Ontmoetingsplein in De Lunette in Zutphen liggen ze voor u klaar of onze collega's daar printen ze voor u.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?