header-wonen

Stichting Sutfene in Zutphen heeft per 1 januari 2018 twee nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht (RvT) benoemd. Zij vullen de positie in van de leden die wegens het beëindigen van hun zittingstermijn afscheid nemen. De nieuwe leden zijn mevrouw Marion Louise Düpper en mevrouw Wiepke van Erp Taalman Kip. Beide nieuwe leden hebben ervaring in en met de zorg. De benoeming vond plaats in de Raad van Toezicht vergadering van 15 december 2017. De Cliëntenraad en de Ondernemingsraad hebben positief geadviseerd over deze benoemingen.

Veel organisaties in de ouderenzorg kampen nog met de financiële nasleep van de bezuinigingen van de laatste vier jaren. Ook Sutfene heeft daar last van, mede doordat de gevolgen van de reorganisatie 2015-2017 nog voelbaar zijn. Sutfene gaat 2017 afsluiten met een negatief resultaat.

Dinsdag 19 december vindt tussen 18:00 en 20:00 uur bij Sutfene in Zutphen de jaarlijkse Lichtjestocht plaats. Een sfeervolle wandeling langs een pad vol met lichtjes, buiten rondom het gebouw en binnen door de Lunette heen.
De route start bij de Lunette aan de Coehoornsingel 3 in Zutphen. 
Er valt van alles te beleven; luisteren naar een kerstverhaal en samen zingen; Warnsvelds Mannenkoor; vuurshow; midwinterhoornblazer; pianomuziek; filmpjes kijken en natuurlijk de levende kerststal met knuffeldieren. Onderweg kun je zomaar de Drie Koningen, de herder en de engel tegenkomen. 

foto lichtjes Coehoornsingel

Een bijzondere manier van
meer mensen tegelijk opleiden

Bij zorgorganisatie Sutfene in Zutphen staat leren en ontwikkelen hoog in het vaandel.
Sutfene is al jaren een erkend leerbedrijf. Stagiaires en leerlingen in de zorgteams zijn niet ongewoon. De wens om leren en ontwikkelen nog tastbaarder te maken hebben geleid tot de ontwikkeling van leerafdelingen in de woonzorglocatie De Lunette in Zutphen.

Leerafdeling

Op een leerafdeling vormen de leerlingen, na een intensieve inwerkperiode, een zelfsturend zorgteam. Zij worden op de werkvloer rechtstreeks begeleid/opgeleid door werkbegeleiders verzorgende IG en werkbegeleiders verpleegkundigen niveau 4. Daarnaast staan een wijkverpleegkundige, praktijkopleiders en andere ondersteunende stafdiensten voor ze klaar.
Op twee kleinschalige woonzorgvoorzieningen psychogeriatrie met in totaal 12 bewoners worden nu voorbereidingen getroffen om als een leerafdeling te laten fungeren per februari 2018.

Nationaal Ouderenfonds overhandigt geldcheque aan De Borkel in Gorssel

Op zondagmiddag 19 november was het gezellig druk op de cadeautjesmarkt op de De Borkel in Gorssel. Naast familieleden, medewerkers, vrijwilligers en bewoners van De Borkel kwamen ook de bewoners uit de buurt een bezoekje brengen. De opbrengst van de markt wordt volledig besteed aan de activiteiten die in De Borkel worden georganiseerd voor de bewoners, wijkbewoners en andere belangstellenden.

De opbrengst van € 1.200,- werd door het premieplan van Nationaal Ouderenfonds verdubbeld. Joyce van Esch, provinciaal ambassadeur van het Nationaal Ouderenfonds, was aanwezig om ons symbolisch de cheque te overhandigen van de verdubbeling. In totaal komt nu € 2.400,- ten goede aan het activiteitenprogramma van De Borkel.

Dank aan de Gorsselse Ondernemers

Naast de verkoop van leuke cadeautjes voor de feestdagen, werd er gespeculeerd over het aantal pepernoten in de pot (622). Ook de nieuwjaarsrolletjes gingen vlot over de ‘toonbank’ en de poffertjes smaakten heerlijk. Er werden heel veel enveloppen geopend bij de enveloppenloterij. Wij danken bij deze alle ondernemers in Gorssel die ons geweldig hebben voorzien van prachtige prijzen. Na het snuffelen bij de kraampjes liet iedereen zich de koffie met taart goed smaken. De bloemstukjes gingen grif van de hand en iedereen ging met een zak oliebollen naar huis.