header-wonen

Maakte u gebruik van zorg vanuit de AWBZ of de Wmo?

In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. Wat er voor u verandert, hangt af van de zorg en ondersteuning die u nu gebruikt (uit de AWBZ of de Wmo).

Op de website https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/volwassenen/ouderen staat uitgelegd wat de veranderingen in de zorg voor u betekenen. U vindt er bijvoorbeeld de overgangsregelingen die gelden.

Meer informatie vindt u ook op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg/vraag-en-antwoord/veranderingen-awbz-en-wmo.html.

Op maandag 31 maart tekende Anna Jansonius, een van de specialisten ouderengeneeskunde bij Sutfene, een samenwerkingsovereenkomst met huisartsen Van der Grinten en Prins uit Warnsveld en twee particuliere huizen van Domus Magnus: Welgelegen en Ter Weegen in Warnsveld.

De Raad van Toezicht van Sutfene heeft mevrouw Manda Oplaat per 1 mei a.s. benoemd als nieuwe bestuurder van Sutfene. Zij volgt bestuurder a.i. Willem Romijn op. Manda Oplaat heeft ruime managementervaring binnen de zorgsector.

Zij bekleedde diverse directiefuncties bij ziekenhuizen, in de verpleging- en verzorgingshuissector en de gehandicaptenzorg. Manda Oplaat was sinds januari 2013 programmadirecteur veranderen bij het CIZ, Centrum indicatiestelling zorg. Willem Romijn verlaat Sutfene per 1 maart. Hij blijft tot 1 mei als adviseur verbonden aan Sutfene.

Op donderdag 23 januari tekenden Specialist Ouderengeneeskunde van Sutfene Anna Jansonius en Wijkmanager van Sutfene Rick Hogenboom de eerste samenwerkingsovereenkomst met een huisarts. Sutfene is de samenwerking aangegaan met huisarts Klijn Velderman uit Brummen.

Voor een aantal psychogeriatrische afdelingen van Sutfene heeft Innovatiekring Dementie (IDé) het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling met twee sterren ontvangen. De Sutfene afdelingen hebben dit ontvangen, omdat er geen vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast in de zorg voor de cliënten.