header-wonen

Op woensdag 10 oktober 2018 is er in de Volkskrant een artikel verschenen over een incident grensoverschrijdend gedrag, dat bij een gesloten afdeling van Sutfene heeft plaatsgevonden. Uit privacy-overwegingen gaan wij niet in op het incident. Wel kunnen wij aangeven dat wij dit incident conform de landelijke richtlijnen, in multidisciplinaire samenstelling, met alle betrokken zorgprofessionals, meteen in behandeling hebben genomen. We hebben het incident direct gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en hebben een Prisma-analyse uitgevoerd. De goede afwikkeling ervan heeft uiteraard onze permanente aandacht.

Lees hier het artikel in de Volkskrant.