header-wonen

In de Goede week zijn er diverse vieringen bij Sutfene De Lunette in Zutphen. Iedereen is welkom bij deze vieringen: bewoners, familie, medewerkers, wijkbewoners en andere belangstellenden. Ongeacht religie of levensbeschouwing.

Onze vieringen

Witte Donderdag: donderdag 29 maart van 14.00 tot 16.00 uur
In deze viering gedenken wij samen de instelling het Laatste Avondmaal/Eucharistie. Tevens zal er in deze viering, in navolging van Christus, aandacht zijn voor het ritueel van de voetwassing. De dienst wordt geleid door: Ds. R. Heins van PKN, en Riekje Rijk en Regina van Veen van team geestelijke verzorging Sutfene. Na de viering ontmoeten wij elkaar.

Goede Vrijdag: vrijdag 30 maart van 15.30 tot 16.30 uur
In woord en in beeld gedenken wij aan de hand van de schilderijen van Anna Troost het lijden en sterven van Christus. De dienst wordt geleid door het team geestelijke verzorging van Sutfene: Riekje Rijk en Regina van Veen. Na de dienst gaan we in stilte weg.

Paasviering: zaterdag 31 maart van 15.30 tot 17.00 uur
Vandaag zijn we bij elkaar voor de Paasviering, het feest waarin we de Verrijzenis/Opstanding van Christus vieren.
Deze viering wordt geleid door het team geestelijke verzorging van Sutfene: Riekje Rijk en Regina van Veen. Na de viering ontmoeten wij elkaar.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze vieringen, onze wekelijkse kerkdiensten of over onze geestelijke verzorging, neem dan contact op met: