header-wonen

Een bijzondere manier van
meer mensen tegelijk opleiden

Bij zorgorganisatie Sutfene in Zutphen staat leren en ontwikkelen hoog in het vaandel.
Sutfene is al jaren een erkend leerbedrijf. Stagiaires en leerlingen in de zorgteams zijn niet ongewoon. De wens om leren en ontwikkelen nog tastbaarder te maken hebben geleid tot de ontwikkeling van leerafdelingen in de woonzorglocatie De Lunette in Zutphen.

Leerafdeling

Op een leerafdeling vormen de leerlingen, na een intensieve inwerkperiode, een zelfsturend zorgteam. Zij worden op de werkvloer rechtstreeks begeleid/opgeleid door werkbegeleiders verzorgende IG en werkbegeleiders verpleegkundigen niveau 4. Daarnaast staan een wijkverpleegkundige, praktijkopleiders en andere ondersteunende stafdiensten voor ze klaar.
Op twee kleinschalige woonzorgvoorzieningen psychogeriatrie met in totaal 12 bewoners worden nu voorbereidingen getroffen om als een leerafdeling te laten fungeren per februari 2018.