Corona update Alles over het Corona virus en de gevolgen met betrekking tot Sutfene vind je hier: lees meer

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet een aantal extra maatregelen getroffen om de verspreiding van Corona (Covid-19) in Nederland in te dammen. Sutfene volgt onderstaande maatregelen, die tot 6 april 2020 gelden.

Bezoekregels aangescherpt

Sutfene heeft haar bezoekregels aangescherpt. Bewoners mogen één keer per dag één bezoeker op hun eigen kamer/appartement ontvangen of er mee naar buiten gaan voor een wandeling. Mocht iemand in een terminale levensfase zitten, zijn er in overleg met de regieverpleegkundige uitzonderingen mogelijk.

Verdere maatregelen

  • De dagbesteding en de dagbehandeling zijn per 17 maart gesloten.
  • Alle groepsactiviteiten met de bewoners/cliënten, wijkbewoners en andere geïnteresseerden zijn geannuleerd. Ook de familiebijeenkomsten en andere voorlichtingsbijeenkomsten zijn op alle locaties geannuleerd.
  • De restaurants op Het Spijk, De Borkel en in De Lunette zijn per direct voor alle medewerkers en bezoekers gesloten. Vanaf woensdag 18 maart eten ook de bewoners niet meer in de restaurants, maar in hun eigen appartement of huiskamer.
  • Het therapeutische zwembad is tot nader order voor iedereen gesloten.
  • Mensen boven de 60 jaar zijn door de RIVM aangeduid als kwetsbaar. Sutfene heeft daarom besloten alle vrijwilligers boven de 60 jaar vooralsnog tot 6 april te verzoeken niet te komen helpen.

Hulp van buiten aangeboden

Van alle kanten wordt hulp aangeboden. Hartverwarmend! Het is echter nog te vroeg om te beoordelen of we hier gebruik van moeten maken. We inventariseren de aangeboden hulp bij het managementsecretariaat: management@sutfene.nl. Wellicht kunnen we in een later stadium wel extra handen gebruiken.

Begrip

Wij willen onze bewoners en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen besmetting met het Corona-virus. Daarom vragen wij bezoekers de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen:

• Regelmatig handen wassen met zeep;
• Hoest en nies in de elleboog;
• Papieren zakdoekjes gebruiken;
• Geen handen schudden.

Wij realiseren ons dat de maatregelen ingrijpend zijn voor onze bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers. Wij doen er alles aan om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?