Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder worden kunnen klachten en beperkingen ervaren. Ouderdomsklachten kenmerken zich ook doordat er meerdere klachten tegelijk kunnen voorkomen. Het dagelijks leven kan daarom moeilijk worden als u bijvoorbeeld:

  • bang bent om te vallen
  • buiten adem raakt als u buiten loopt
  • moeite hebt om uit een stoel op te staan
  • problemen ervaart met het huishouden doen
  • niet meer durft te fietsen
  • pijnlijke en stijve spieren of gewrichten hebt
  • een operatie hebt ondergaan of een ernstige ziekte krijgt
  • bang bent niet meer zelfstandig te kunnen blijven wonen

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen met een hoge (biologische) leeftijd en/of die te maken hebben met complexe en meerdere gezondheidsproblemen.

Veelal gaat het om aandoeningen als de ziekte van Parkinson, een beroerte, dementie, reuma, artrose, osteoporose, vaatlijden, hartfalen, fracturen en COPD en/of om een combinatie hiervan.

Hoe gaat de geriatriefysiotherapeut te werk?

U kunt rechtstreeks contact zoeken met de geriatriefysiotherapeut. Vaak zult u ook verwezen worden door uw huisarts of specialist. Een verwijzing is vooral belangrijk als het om een klacht met een chronische indicatie gaat of als er sprake is van complexe problemen en meerdere aandoeningen.

Tijdens een eerste behandeling worden uw klachten in kaart gebracht. Uw hulpvraag, of eventueel die van uw mantelzorg, is uitgangspunt van de behandeling.

De behandeling kan bestaan uit specifieke oefeningen die kracht, lenigheid, balans of conditie verbeteren. Daarbij bestaat de therapie uit training gericht op de dagelijkse activiteiten die voor u van belang zijn. Zo wordt gestreefd naar het verbeteren of zo veel mogelijk behouden van uw mobiliteit en zelfstandigheid.

Ook geeft de geriatriefysiotherapeut advies en voorlichting en stemt de behandeling af met andere zorgverleners en mantelzorgers.

Wij kunnen gebruik maken van een goed geoutilleerde oefenzaal met hulpmiddelen en apparaten die toegespitst zijn op onze oudere doelgroep. Daarnaast bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van ons verwarmde oefenbad. Indien noodzakelijk of gewenst komt de geriatriefysiotherapeut bij u thuis of in het verzorgingshuis.

De geriatriefysiotherapeuten van Sutfene zijn Marca Zanting, Mariet van Oosterwijk en Rienke Willems (i.o.). Zij hebben, naast de basisopleiding fysiotherapie, een post-hbo of masteropleiding geriatriefysiotherapie gedaan, hebben ervaring in het behandelen en begeleiden van ouderen en staan geregistreerd in geriatriefysiotherapie register van het KNGF.