Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Sensire heeft, op advies van de Infectiepreventiecommissie en na zorgvuldige afstemming met de cliëntenraad, besloten met de locaties/afdelingen van Sensire in de gemeente Zutphen over te gaan naar code ‘Ernstig’ vanaf vrijdag 6 november 2020.

Dit lastige besluit hebben we moeten nemen op basis van de feitelijke besmettingsgegevens die de GGD ons wekelijks beschikbaar stelt. De gemeente Zutphen bevindt zich momenteel in risiconiveau 4 ‘Zeer ernstig’: het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen is hoger dan 250 per 100.000 inwoners per week. Bij Sensire staat dat gelijk aan de code ‘Ernstig’.

Voor onze locaties in de gemeente Lochem verandert er niets. Voor deze locaties blijft code ‘Zorgelijk’ van kracht.

Wat verandert er voor u als bezoeker van De Lunette en De Beekdelle?
Bij code ‘Ernstig’ zijn er extra bezoekregels van kracht. Hieronder geven we aan welke maatregelen extra of anders zijn dan bij code ‘Zorgelijk’. De overige maatregelen van code ‘Zorgelijk’ blijven van kracht.

Bezoek op locatie De Lunette en De Beekdelle
Bezoek aan onze bewoners/cliënten is nog steeds toegestaan. Wel zijn er twee vaste bezoekers per twee weken welkom. Per twee weken mag er gewisseld worden.

Buiten wandelen met onze bewoner/cliënt
De bewoner/cliënt mag nog steeds mee naar buiten. De bezoeker draagt ook buiten een mondkapje. De bewoner/cliënt draagt (indien mogelijk) buiten ook een mondkapje waar dat vereist wordt. Sensire zorgt voor de mondkapjes. Houd de RIVM-maatregelen in acht: 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken.

Op bezoek bij familie
Wij raden het sterk af om onze bewoner/cliënt mee te nemen naar het huis van de vaste bezoeker.

Brasserie De Lunette
Het bezoek en de bewoner/cliënt kunnen in de Brasserie De Lunette een ‘koffie to go’ halen. Het is niet toegestaan dit in het restaurantgedeelte te nuttigen.

Overige maatregelen in De Lunette en De Beekdelle
Bij code ‘Ernstig’ behoren nog een aantal maatregelen, die wellicht van invloed zijn op het dagelijks leven van onze bewoners/cliënten.

• De kapper in De Lunette is met ingang van maandag 9 november gesloten.
• Het therapeutische zwembad in De Lunette is zowel voor onze bewoners/cliënten als voor externe deelnemers gesloten.
• Tandzorg en voetzorg kunnen alleen verleend worden indien er sprake is van acuut/spoed.
• Alle activiteiten voor de bewoners/cliënten vinden plaats op de eigen afdeling/huiskamer.

Al eerder genomen regels om corona buiten de deur te houden
• Alle medewerkers dragen in het bijzijn van de bewoner/cliënt mondneusmasker.
• Het bezoek draagt bij het betreden van onze locaties een mondkapje.
• In de publieke ruimtes op onze locaties stellen wij het mondneusmasker voor alle bezoekers en medewerkers verplicht.
• We blijven natuurlijk ook de basismaatregelen van het RIVM hanteren: houd 1,5 meter afstand van anderen, blijf bij klachten thuis en laat u testen, was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog en vermijd drukke plekken.

Blijf waakzaam en alert!

Wekelijks ontvangen wij de besmettingscijfers van de GGD. Zodra het weer verantwoord is, gaan we terug naar code ‘Zorgelijk’.

Wij blijven op uw medewerking rekenen, want wij hebben uw hulp hard nodig om onze bewoners/cliënten, onze medewerkers en onze bezoekers te blijven beschermen. Helpt u ons mee?

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?