header behandeling

In Zutphen biedt Sutfene gespecialiseerde dagopvang met therapie. Dit wordt ook wel dagbehandeling genoemd. Dagbehandeling is er op gericht uw zelfredzaamheid te behouden en waar mogelijk zelfs te verbeteren, zodat u langer thuis kunt blijven wonen. 

Dagbehandeling De Schans biedt gespecialiseerde therapie wanneer u een chronische lichamelijke beperking heeft. De Schans is gehuisvest binnen locatie De Lunette.

Voor dagbehandeling heeft u een indicatie nodig van het CIZ. De medewerkers van het advies- en ontmoetingsplein van Sutfene ondersteunen u graag bij de aanvraag.

Kosten

Dagbehandeling kan worden ingezet op basis van een indicatie van het CIZ. Of u hier een eigen bijdrage voor moet betalen, is afhankelijk van de indicatie. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK op basis van uw inkomen.