header behandeling

De artsen van Sutfene zijn gespecialiseerd in (medische) diagnose en behandeling van de ouder wordende mens. Dit specialisme kan een belangrijke aanvulling zijn op de kennis en ervaring van bijvoorbeeld uw huisarts.

Bij specifieke problemen kunt u samen met uw huidige arts tot de conclusie komen dat het goed zou zijn om een specialist in te schakelen. Dat kan rechtstreeks gebeuren, zonder tussenkomst van het CIZ en zonder kosten. Uw arts kan contact opnemen met zijn of haar collega van Sutfene om zo'n medisch consult af te spreken. Dit kan via telefoonnummer 0575 - 594 444.

Psychologisch consult

Ouder worden kan specifieke psychische veranderingen met zich mee brengen. En soms kunnen die veranderingen leiden tot een situatie waarin dit als vervelend wordt ervaren door de cliënt zelf. Of voor de mantelzorger. Onderzoek en behandeling door een gespecialiseerde psycholoog kan dan bijdragen aan een verbetering van de situatie. De psychologen van Sutfene houden zich in hoofdzaak bezig met diagnostiek en behandeling.

Diagnostiek:
  • het in kaart brengen van de aard en ernst van cognitieve stoornissen en wat men nog wel zelf kan of niet kan
  • het in kaart brengen van stemming, persoonlijkheid en eventueel probleemgedrag
  • diagnosestelling en advisering ten aanzien van opname of plaatsing
Behandeling van:
  • angststoornissen
  • depressiviteit
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • relatieproblematiek
  • verwerkingsproblematiek