header behandeling

Het Sutfene Behandelcentrum is gespecialiseerd in de professionele behandeling van de ouder wordende mens en chronisch zieken. De specifieke expertise van het Behandelcentrum zetten wij in voor cliënten van Sutfene, zowel voor hen die binnen onze stichting verblijven, als voor zelfstandig wonende ouderen en chronisch zieken. Daarnaast kunnen eerstelijns behandelaars en specialisten ter ondersteuning een beroep doen op onze deskundigheid.

Kosten

De kosten voor behandeling kunnen onderdeel zijn van uw zorgarrangement wanneer u op basis van een WLZ-indicatie bij Sutfene verblijft. Hetzelfde geldt wanneer u voor revalidatie bij Sutfene bent opgenomen. Wanneer u zelfstandig woont en gebruik wilt maken van onze behandeldiensten, hangt de vergoeding af van uw polis bij uw zorgverzekeraar.