header-wonen

Agenda

Scootmobieldag Zutphen/Warnsveld  
 
Aanvangstijd:
Eindtijd:

Nieuwe scootmobiel of elektrische rolstoel? Onzeker over uw rijvaardigheden of de geldende verkeersregels?

Op 18 april 2018 vindt er weer een Scootmobieldag plaats op Sutfene-locatie Het Bornhof aan de Hobbemakade te Zutphen. Deze dag wordt eenmaal per jaar georganiseerd door Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland,Welzorg, Specsavers, EHBO, Beter horen, de ergotherapeuten van Sutfene en de gemeente Zutphen.

Al jarenlang kunnen mensen met een ziekte of handicap bij de gemeente een aanvraag indienen voor verstrekking van vervoershulpmiddelen (zoals een driewielfiets, een scootmobiel of een (electrische) rolstoel) en woningaanpassingen. Indien men hiervoor in aanmerking komt wordt een dergelijke voorziening verstrekt in het kader van Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gebruikers betalen over het algemeen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Om deze reden zijn er tegenwoordig steeds meer particulieren die zelf een scootmobiel of ander hulpmiddel aanschaffen, nieuw bij een leverancier of tweedehands.

Mensen die toch via de WMO een vervoershulpmiddel zoals een scootmobiel of een elektrische rolstoel aanvragen krijgen automatisch een uitnodiging voor deelname aan de Scootmobieldag. Maar ook als men particulier wat heeft aangeschaft mag men zich aanmelden. Deelname is gratis. Het is een zinvolle middag waarin de volgende onderdelen aan de orde komen:

  • Een diapresentatie met toelichting over het gebruik van de scootmobiel of elektrische rolstoel in het verkeer (o.a verkeersregels).
  • Een rit over een hindernisbaan onder leiding van een ergotherapeut van Sutfene.
  • Een route door de stad, waarbij u begeleid wordt.
  • Een ogen- en/of gehoortest (indien van toepassing).
  • Een gratis controle van het vervoermiddel door een monteur van leverancier Welzorg.
  • Informatie stands van Wehelpen.nl, ScoZu en Mijn Woning Op Maat, SPGCZ, Advies en ontmoetingsplein Sutfene en Tuys.

Nadat u de onderdelen heeft doorlopen ontvangt u een certificaat en een goodybag.

Voor meer info of aanmelden voor de scootmobielmiddag kunt u contact opnemen met Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken, telefoon: 06-10306511 of info@platformgcz.com of zie www.platformgcz.com.

Locatie 
Het Bornhof
Hobbemakade 246
7204 TB Zutphen