Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Naast professionele zorg, zet ouderenorganisatie Sutfene zich in voor behoud van levenskwaliteit en zingeving voor ouderen. Geen stilte achter de geraniums. Niet alleen voor onze bewoners, ook voor de wijkbewoners en andere geïnteresseerden. We willen bijdragen aan de saamhorigheid in de wijken rondom onze locaties. Daarom stellen wij onze locaties open. In onze ‘wijkontmoetingscentra' worden (buiten corona-tijd) dagelijks verschillende activiteiten voor senioren georganiseerd. U kunt hierbij denken aan muzikale optredens, toneelvoorstellingen, creatieve workshops, spelletjesmiddagen, bingo, zangclubs en gymnastiekgroepen. Iedereen is van harte welkom! Voor onze bewoners zijn de activiteiten kosteloos. Voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd aan de wijkbewoners en andere belangstellenden.

Maandkalenders activiteiten

Iedere locatie heeft een eigen team activiteiten & welzijn: Het Spijk, De Lunette, De Borkel en Buurtcentrum Het Bornhof. Hieronder worden maandelijks de downloadbare activiteitenkalenders gepubliceerd. Helaas heeft de corona-pandemie roet in het eten gegooid. Alle groepsactiviteiten, waar ook wijkbewoners en andere geïnteresseerden komen, zijn tot nader order geannuleerd. Sutfene volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, om zo de verspreiding van corona (covid-19) te voorkomen.

Voor de bewoners/cliënten van Sutfene organiseren de teams A&W individuele en kleine groepsactiviteiten op de afdelingen. Om de familie op de hoogte te houden van wat er zoal gebeurt, zijn er nieuwsbrieven 'Geluksmomenten' uitgebracht. Het voorlopig laatste bericht hierover is 4 juni 2020 gepubliceerd bij Nieuws. Op onze facebookpagina @Sutfene vindt u regelmatig updates van de Geluksmomenten.

Warm welkom

Hieronder vindt u downloadbare 'Warm welkom' flyers van de verschillende locaties. In de flyer staat informatie over de desbetreffende locatie. Zoals gezegd zijn de activiteiten tot nader order geannuleerd. en specifiek uitgelicht. Op onze facebookpagina Sutfene @Sutfene vindt u ook veel evenementen.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?