Corona update Alles over het Corona virus en de gevolgen met betrekking tot Sutfene vind je hier: lees meer

Op deze pagina beantwoorden wij de meest gestelde vragen. Wijzigingen of aanvullingen worden continu verwerkt.  Mocht uw vraag er niet bij staan, laat ons dat dan per mail weten: info@sutfene.nl. Uw mail wordt op kantoordagen tussen 8.00 en 16.30 uur behandeld of doorgestuurd naar de juiste afdeling.

Bij Nieuws & Actualiteiten kunt u alle algemene berichten en nieuwsbrieven van Sutfene lezen.

Lees hier het nieuws van 20 mei 2020 over de versoepeling van de bezoekregeling vanaf woensdag 27 mei!

Veelgestelde vragen

Bezoek & Verlof

Als een bewoner naar het ziekenhuis moet, mag een familielid dan mee om te begeleiden?

Vanaf 27 mei wordt er beperkt bezoek toegelaten op onze locaties. Per bewoner mag één persoon op afspraak op bezoek komen. Deze bezoekende persoon mag ook de bewoner bij een bezoek aan het ziekenhuis begeleiden. Wel de handen met alcohol desinfecteren, een mondkapje dragen en de hygiënemaatregelen in acht nemen. Het ziekenhuis staat één begeleider toe bij een ziekenhuisbezoek/consult.

Is bezoek welkom?
We hebben goed nieuws! Vanaf woensdag 27 mei staan de deuren van alle locaties op een klein kiertje. Vanaf deze dag mogen onze bewoners beperkt bezoek ontvangen. Zie het nieuwsbericht van 20 mei Versoepeling bezoekregeling. Naast elkaar weer 'live' zien, kunt u ook gebruik maken van de andere manieren van contact, zoals de babbelramen. Zie het nieuwsbericht over de Babbelramen.
Gaan de deuren letterlijk op slot?

De buitendeuren van de locaties zijn nog open. Er hangen posters dat niemand naar binnen mag.

Mag de familie een bewoner meenemen naar de eigen woning?

De familie mag de bewoner niet meenemen naar de eigen woning. Ook niet voor het weekend of een weekje 'vakantie'. Dit is onwenselijk, omdat het risico voor besmetting wordt vergroot.

Als de familie toch de bewoner wil meenemen naar huis, kan dit alleen als dit veilig en verantwoord is.

  • Concreet betekent dit dat 24-uurs toezicht gewaarborgd is en dat alle verpleeg- en verzorgtechnische handelingen door familie of een zorgprofessional worden gedaan.
  • Voor bewoners die gedwongen zijn opgenomen geldt een extra toetsing, omdat de bewoner is opgenomen om ernstig nadeel voor henzelf of hun omgeving te voorkomen.
  • De bewoner kan ‘tussendoor’ niet terug naar Sutfene, zolang de landelijke kabinetsmaatregel 'geen bezoek aan verpleeghuizen' geldt.
    De bewoner/cliënt (of zijn vertegenwoordiger) is samen met zijn familie zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.
  • Daarnaast is het nog de vraag of er nog plek is bij Sutfene. De plek mag in de tussentijd vergeven worden aan een andere cliënt die op de wachtlijst staat.
Mogen de cliënten van de revalidatieafdeling op weekendverlof?

De familie mag de cliënt van de revalidatieafdeling niet meenemen naar de eigen woning. Ook niet voor het weekend of een weekje 'vakantie'. Dit is onwenselijk, omdat het risico voor besmetting wordt vergroot. Voor hen gelden dezelfde regels als voor onze bewoners.

Zijn er uitzonderingen?

Ja, in overleg is afscheid nemen van een bewoner mogelijk, indien deze zich in de terminale fase bevindt.

Nieuwe vormen van contact

Babbelramen: bezoek op afspraak

De landelijke maatregel ‘geen bezoek verpleeghuizen’ is een ingrijpende maatregel, voor zowel de bewoners als de mantelzorgers en familieleden. Al vrij snel had Sutfene geregeld dat iedere afdeling een iPad tot haar beschikking had om het beeldbellen en foto’s sturen mogelijk te maken. Een mooie ontwikkeling, maar het gemis om elkaar gewoon te zien bleef. Niet alleen de zorgmedewerkers zien het verdriet. Ook andere medewerkers binnen Sutfene zijn begaan met onze bewoners. Zo ook Dick Vliem, medewerker van de Technische Dienst bij Sutfene. Hij is medebedenker en maker van de ‘Babbelramen’.

Dick Vliem: “Het idee is al pratend met mijn collega’s ontstaan. Bij zwembaden en parkeergarages zie je ook bij de entree plastic ruiten met gaten erin, de spreek-luisterverbinding. Deze gedachte hebben wij omgezet voor de ‘babbelramen’ op onze locaties. Direct heb ik plexiglas platen bij de bouwmarkt gekocht en ben ik aan de slag gegaan. Vorig weekend is het eerste exemplaar geplaatst bij De Borkel in Gorssel. Binnen zit de bewoner voor het ‘babbelraam’ en buiten de bezoeker. Fantastisch om te zien wat elkaar echt zien en babbelen doet met de bewoners en hun familieleden. De planning voor het babbelraam wordt in overleg met het zorgteam gemaakt. Het geeft mij een fijn gevoel dat ik meewerk aan iets waar mensen veel plezier aan beleven in deze lastige tijd. Elkaar in levende lijve zien is waardevol in deze tijd. Samen staan we sterk!”.

Een babbelraam is een ruit met van dik plexiglas met gaatjes. Voor de gaatjes zitten er plastic beschermplaatjes, zodat geen speeksel doorheen kan. Op een paar locaties van Sutfene zijn de babbelramen voor de draai/kiep ramen op het kozijn geschroefd. Soms zijn zelfs de glazen ruiten vervangen door plexiglas babbelramen. Dick Vliem is per raam maken en plaatsen ongeveer vier uur bezig. Op dit moment zijn er acht ‘babbelramen’ geplaatst bij: De Borkel in Gorssel, Spijk Bungalows (Het Spijk) in Eefde, De Beekdelle in Warnsveld, De Lunette (Vischpoort en Studio3) in.  Er volgt nog een aantal ‘babbelramen’.

Hoe weet ik hoe het dagelijks met mijn naaste gaat?

Voorheen kwam u waarschijnlijk dagelijks langs bij uw partner/familielid/vriend. Door de maatregel 'geen bezoek aan verpleeghuizen' is dat niet meer mogelijk. U wilt graag weten hoe het met hem/haar gaat. Heel begrijpelijk.

Voor de persoonlijke updates raden wij u aan om regelmatig in te loggen in CarenZorgt, het zorgportaal dat u via de website (rechtsboven) kunt inzien. Mocht u geen inlogcodes meer hebben, stuur dan een mail naar het Advies & Ontmoetingsplein: info@sutfene.nl U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld of gemaild om het samen te regelen. Als u zelf regelmatig inlogt in CarenZorgt, worden de zorgteams ontlast door minder telefoontjes en kunnen zij doen waar zij goed in zijn: uw naaste zo goed mogelijk verzorgen.

Voor algemene updates over Sutfene, kunt u het beste af en toe de nieuwsberichten lezen. Zie ook het bericht van 24 april bij Nieuws: Mantelzorgers/contactpersonen: Wij vergeten jullie niet!

 

Hoe kan contact gehouden worden met bewoners?

Alle afdelingen zijn voorzien van IPads. Beeldbellen en foto's sturen is dus mogelijk. De medewerkers van de zorg en activiteiten & welzijn helpen de bewoners hier graag bij.

Ook is post (kaarten, brieven en tekeningen) van harte welkom! Ons algemene postadres is:
Stichting Sutfene, Coehoornsingel 3, 7201 AA Zutphen De post wordt door de coördinatoren activiteiten & welzijn verdeeld over de verschillende locaties van Sutfene.

Op alle locaties van Sutfene zijn 'babbelramen' geplaatst. Een babbelraam is een ruit met van dik plexiglas met gaatjes. Voor de gaatjes zitten er plastic beschermplaatjes, zodat geen speeksel doorheen kan. Familieleden kunnen nu hun dierbare van dichtbij zien en kletsen. Zie het bericht 'Babbelramen' bij Nieuws & Actualiteiten.

 

Ondersteuning door onze teams

Onze zorgteams helpen bewoners bij het beeldbellen.

Hoe minimaliseren jullie de kans op besmetting?

Dragen alle zorgmedewerkers beschermende kleding?

Nee, niet alle zorgmedewerkers dragen standaard beschermende kleding. Dat is ook niet nodig.

Beschermende kleding wordt alleen gedragen in situaties waar besmette bewoners geïsoleerd verpleegd worden (schort, handschoenen, mondkapje, bril en haarnetje).

Onze zorgmedewerkers volgen nauwgezet de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM (www.rivm.nl):

- Regelmatig handen wassen;
- Hoesten en niezen in de elleboog;
- Papieren zakdoekjes gebruiken;
- Geen handen schudden.

Alle medewerkers is op het hart gedrukt om buiten het werk de sociale contacten te minimaliseren om in de privésituatie besmetting te voorkomen. We volgen het ‘Social distancing’ advies van het RIVM.

Waarom dragen sommige medewerkers op reguliere zorgafdelingen mondkapjes?

Sommige medewerkers dragen een mondkapje als extra hygiëne- en veiligheidsmaatregel voor bewoners en collega's.

De afgelopen weken was de richtlijn dat zorgmedewerkers met milde verkoudheidsklachten, maar zónder koorts, gewoon kunnen werken. Dat is nog steeds zo; maar conform een aangescherpte landelijke richtlijn, dragen deze medewerkers nu een chirurgisch mondmasker, om bewoners en elkaar niet aan te steken. Het gaat om alle medewerkers die met cliënten in contact komen, dus ook bijvoorbeeld de welzijnsmedewerkers van een afdeling.

Voor de goede orde: het gaat om medewerkers die geenszins ‘Corona-verdacht’ zijn. Het betreft zorgmedewerkers van afdelingen waar geen besmettingen of verdenkingen van besmettingen zijn.

Onder milde klachten wordt verstaan: (neus)verkoudheid OF niezen OF hoesten OF keelpijn.

Welke afspraken hebben jullie gemaakt met jullie medewerkers over werken op locatie?

Zorgpersoneel

- Blijft thuis bij verkoudheidsklachten én koorts
- Mag niet naar het buitenland.

Niet-zorgpersoneel

- Werkt zoveel mogelijk thuis;
- Communiceert per mail, whatsapp, beeldbellen of telefoon.

Sutfene volgt de richtlijnen van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/buiten-ziekenhuis

Hoe beschermen jullie medewerkers de bewoners?

Zij volgen de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM (www.rivm.nl):

- Regelmatig handen wassen;
- Hoesten en niezen in de elleboog;
- Papieren zakdoekjes gebruiken;
- Geen handen schudden.

Alle medewerkers is op het hart gedrukt om buiten het werk de sociale contacten te minimaliseren om in de privésituatie besmetting te voorkomen. We volgen het ‘Social distancing’ advies van het RIVM.

Mogen medewerkers nog naar een intern/extern overleg of scholingsbijeenkomst?

Alle interne en externe fysieke overleggen en scholingsbijeenkomsten zijn/worden geannuleerd. Alleen acute of spoed-overleggen, noodzakelijk voor de continuïteit van zorg, gaan door. Overleggen, zoals zorgplanbesprekingen, worden indien nodig telefonisch of met beeldbellen georganiseerd.

Hoe gaat Sutfene om met werkzaamheden van de technische dienst, logistieke dienst en rolstoelreparatie van Sutfene?

De technische en logistieke dienst en rolstoelreparatie doen alleen de noodzakelijke werkzaamheden. Ons Facilitair Servicepunt bewaakt dat de medewerkers zoveel mogelijk op één locatie hun werkzaamheden verrichten. De medewerkers houden zich hierbij aan de algemene hygiënerichtlijnen. Daarnaast nemen zij zorgvuldig afstand. Daar waar sprake is van een specialistische deskundigheid, is dit niet helemaal te handhaven. Maar ook hier geldt dat alleen die werkzaamheden uitgevoerd worden die nodig zijn voor de continuïteit van de cliëntenzorg.

Alle technische werkzaamheden door externe technische bedrijven, zijn geannuleerd. Behalve als deze werkzaamheden voorwaardelijk zijn voor de continuïteit van ons zorgproces.

Worden er nog vrijwilligers ingezet?

Nee, er worden geen vrijwilligers meer op de locaties toegelaten.

Hoe wordt omgegaan met BOL- studenten/stagiaires die ook een bijbaan in bijvoorbeeld de supermarkt of een andere zorginstelling hebben?

Bol-studenten/stagiaires die een bijbaan hebben bij een supermarkt of andere zorginstelling hebben, is verzocht een keuze te maken voor één van de werkgevers.

Hoe wordt omgegaan met de Flexmedewerkers in de Flexpool?

De coördinatoren van onze Flexpool hebben de huidige medewerkers toegewezen aan één afdeling. Ze werken niet op meerdere plekken binnen Sutfene.

Werkt Sutfene met uitzendkrachten?

Ja. Met de uitzendbureaus zijn afspraken gemaakt. De uitzendkracht moet voor één zorginstelling kiezen. De uitzendkrachten die voor Sutfene kiezen, worden aan één afdeling verbonden.

Hoe verloopt de inhuizing van nieuwe cliënten?

Sutfene vraagt nieuwe cliënten beperkt spullen mee te nemen. Onze facilitaire dienst geeft de persoonlijke spullen een plekje in het appartement/op de kamer.

Medische verzorging

Worden specialistische verpleegkundigen nog ingeschakeld voor bewoners?

De specialistische verpleegkundigen worden alleen bij acute spoedbehandeling ingeschakeld. Alle andere zaken kunnen digitaal/op afstand of worden uitgesteld.

Paramedische verzorging

Blijven de paramedische specialisten van Sutfene aan het werk?

Ja, de behandelaren kunnen veel voor de bewoners betekenen. Zij zijn inmiddels aan vaste afdelingen gekoppeld.

Hoe zit het met het therapeutische zwembad?

Het therapeutische zwembad is tot nader order voor iedereen gesloten.

Persoonlijke verzorging

Kunnen bewoners nog naar de tandarts, mondhygiënist of (paro)preventie-assistent?

De acute mondzorg, klachten en spoed, is per 18 mei opgestart. De niet-acute zorg, zoals reguliere afspraken, worden per 2 juni weer opgestart.

Mogen de bewoners naar de kapper?
Nu de maatregelen van de overheid enigszins zijn versoepeld, is besloten dat de kapsters hun werk weer kunnen hervatten. Dit betekent dat de kapsalons bij De Lunette, Het Spijk en De Borkel weer open gaan. Vanaf dinsdag 12 mei 2020 kunnen de medewerkers van de afdelingen zelf weer een afspraak voor de bewoners bij de kapper maken. De ondersteunende medewerkers van de afdelingen brengen en halen de bewoners naar de kapsalon. De reden hiervoor is dat de kapsters zelf niet op verschillende afdelingen mogen komen.

Hygiënemaatregelen

Uiteraard worden maatregelen genomen om de veiligheid voor bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen. De kapsters gaan werken vanuit een vaste locatie. Ze maken gebruik van een mondkapje en handschoenen en er is aandacht voor de hygiëne van de kapmantels. Daarnaast worden de inmiddels gebruikelijke maatregelen in acht genomen zoals hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog, regelmatig handen wassen, geen handen schudden et cetera.Bewoners met verkoudheidsklachten of verhoging kunnen op dat moment geen bezoek brengen aan de kapsalon.

Mogen de bewoners naar de pedicure?

Nu de maatregelen van de overheid enigszins zijn versoepeld, is besloten dat de pedicures hun werk weer kunnen hervatten. Vanaf dinsdag 12 mei 2020 kunnen bewoners weer terecht bij de pedicure.

Hygiënemaatregelen

Uiteraard worden maatregelen genomen om de veiligheid voor bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen. De pedicures maken gebruik van een mondkapje. Daarnaast worden de inmiddels gebruikelijke maatregelen in acht genomen zoals hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog, regelmatig handen wassen, geen handen schudden et cetera. Bewoners met verkoudheidsklachten of verhoging kunnen op dat moment geen bezoek brengen aan de pedicure.

Sociaal Emotionele & Geestelijke begeleiding

Ondersteuning & Begeleiding

Sutfene biedt ondersteuning aan bewoners, familie/mantelzorgers en zorgteams.

Contact met onze psychologen en geestelijke verzorgers

Naast het missen van het contact met geliefden is er ook de zorg over hun welbevinden. Hoe gaan bewoners om met het gemis van bezoek, met alle veranderingen in hun dagelijkse leven? Wat ervaren zij aan onzekerheid en angst? Zijn er gevoelens van onrust, van eenzaamheid?

Natuurlijk zijn er allerlei manieren om met elkaar in contact te zijn. Dan denken wij aan het videobellen of het opnemen van een luisterbericht, dat de medewerkers kunnen laten afspelen. En het sturen van kaartjes en tekeningen kan ook altijd. En toch....

Wij begrijpen dat dit voor alle betrokkenen een lastige tijd is. En dat in deze tijd de behoefte kan ontstaan aan gesprek en een luisterend oor.

De geestelijk verzorgers en psychologen van Sutfene bieden u graag de mogelijkheid tot gesprek met hen. Tijdens werkdagen kunt u tussen 9.00 en 17.00 uur de receptie bellen. De receptie verbindt u door met onze dienstdoende psycholoog of geestelijke verzorger, of maakt een terugbel notitie.  Het telefoonnummer van de receptie is: 0575 594 444.

Nationaal zorgnummer voor cliënten, familieleden, mantelzorgers

De hulp- en meldlijn van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheidszorg en Patiënten Federatie Nederland staat klaar voor alle vragen omtrent het corona-virus voor cliënten, familieleden, mantelzorgers en naasten. Het nummer is van maandag tot en met donderdag te bereiken tussen 09.00 – 13.00 uur via 0900 – 23 56 780.

De luisterlijn: dag en nacht een luisterend oor

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. Behoefte aan een luisterend oor? Bel naar 0900-0767 of chat of mail via www.deluisterlijn.nl.

Dagelijks leven van bewoners

Welke geluksmomenten hebben de bewoners in deze tijd?

Samen zetten we de schouders eronder in de strijd tegen corona. Om het virus tegen te gaan, maar ook door manieren te vinden om met deze situatie om te gaan. Zoals vaker gebeurt leveren nare ingrijpende en verdrietige omstandigheden ook mooie zaken op, zoals saamhorigheid, behulpzaamheid en creativiteit. Er ontstaan in deze tijd van crisis creatieve ideeën om met deze situatie om te gaan.

Deze ideeën, momenten en ervaringen van bewoners, van collega’s, van naasten, maar ook gewoon mensen buiten onze organisatie, proberen wij zoveel mogelijk per locatie te verzamelen. We hebben ze voor u, mantelzorgers en familieleden, in een nieuwsbrief per locatie gezet. We realiseren ons dat dit echt niet alles is, er gebeurt zoveel op alle locaties. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

Geluksmomenten 2 - 24 april

Geluksmomenten 1 - 11 april

Welzijn, bewegen en activiteiten

Onze medewerkers activiteiten & welzijn en de medewerkers van de dagbesteding en dagbehandeling zijn inmiddels allemaal aan een afdeling gekoppeld.

Kunnen bewoners/cliënten nog buiten wandelen of een boodschap doen?

De bewoners die zelfstandig naar buiten kunnen mogen vooralsnog naar buiten om te wandelen of een boodschap te doen. Hen wordt wel dringend verzocht om afstand te houden van andere
mensen.

De bewoners die hulp van anderen nodig hebben, mogen dit alleen met hulp van onze medewerkers. Deze begeleidende medewerker is goed herkenbaar als medewerker van Sutfene. Zij dragen een oranje fleece jack of in ieder geval hun Sutfene badge. Familie of andere externe begeleiding mag niet ingezet worden als begeleiding.

Het is niet toegestaan dat familie buiten wacht op onze bewoner/cliënt. Dit betekent dus ook niet samen op een bankje buiten zitten.

Komen de therapiehonden nog op locatie?

Nee, op dit moment niet.

Wordt er nog samen gegeten door bewoners?

Ja, in de groepswoningen wordt door de bewoners samen gegeten.

Kunnen bewoners nog terecht in het restaurant op de locatie?

De restaurants op Het Spijk, De Borkel en in De Lunette zijn voor iedereen gesloten, net als alle horecavoorzieningen in Nederland.

Hoe wordt omgegaan met bewoners die zelfstandig boodschappen deden en nu de deur niet meer (durven) uitgaan en niemand hebben om op terug te vallen?

De bewoners die zelfstandig de deur uitkunnen voor boodschappen mogen dit vooralsnog blijven doen. Hen wordt wel vriendelijk doch dringend verzocht om afstand te houden van andere mensen. Voor de bewoners die niet meer durven en niemand hebben om op terug te vallen, kan een beroep worden gedaan op de medewerkers activiteiten & welzijn of de andere medewerkers die extra worden ingezet.

Mogen de ramen nog open?

We ventileren zoveel mogelijk extra, door de ramen open te zetten.

Activiteiten & Beweging

Worden er nog wel activiteiten aangeboden?

Ja, onze medewerkers activiteiten & welzijn en de medewerkers van de dagbesteding en dagbehandeling zijn inmiddels allemaal aan een afdeling gekoppeld.

Worden er nog grote activiteiten georganiseerd?

Nee, de grote gezamenlijke activiteiten zijn allemaal afgelast tot in ieder geval 1 juni 2020.

Wel ontstaan op alle locaties van Sutfene mooie activiteiten buiten, om de bewoners en de medewerkers een hart onder de riem te steken. Zoals clowntjes die dansen, een DJ met grote boxen, zang- en muziek, papieren bloemen in de tuin, een bingo vanaf de binnenplaats, kinderen die stoepkrijten & zwaaien. Hartverwarmend!

 

Zijn de snoezelruimtes in gebruik?

Ja.

Wat gebeurt er bij besmetting COVID-19?

Communiceren jullie open over besmettingen?

We krijgen vragen over het aantal besmettingen binnen Sutfene. Door het vele Corona-nieuws in de landelijke media, merken we dat de onrust bij familie soms toeneemt. We begrijpen uw onrust & informatiebehoefte.

“Houden jullie informatie achter over besmettingen?”, vroeg een mantelzorger ons.

Het antwoord luidt: nee, dat doen wij geenszins.

Specifieke, persoons-gerelateerde informatie over Corona-besmettingen en -sterfte mogen wij niet openlijk delen (AVG en privacywetgeving).

Mócht er een Corona-besmetting zijn, dan worden direct betrokken individu(en) daarover meteen persoonlijk geïnformeerd. In geval van besmetting nemen wij direct met hen door, welke acties conform protocol ondernomen moeten worden.

Onze communicatie is transparant, maar met respect voor de privacy van betrokkenen.

Zie ook het interview met bestuurder Ben van Gent op 17 april 202o. Hier wordt dieper ingegaan op de besmettingen bij Sutfene.

 

Protocol

In geval van besmetting nemen wij direct met betrokken individu(en) door, welke acties conform protocol ondernomen moeten worden. Onze communicatie is transparant, maar wel met respect voor de privacy van betrokkenen (wet bescherming persoonsgegevens).

Zijn er al medewerkers besmet?

Ja.

Zijn er al bewoners besmet?

Ja.

Zijn er al bewoners die in quarantaine leven?

Ja.

Wordt er actief getest op Corona/Covid-19??

Wanneer er een verdenking van Covid-19 is, wordt er, zowel bij bewoners als medewerkers, actief getest.

Ik wil graag helpen

Mogen familieleden iets lekkers maken voor hun geliefde in het verpleeghuis?

Ja, dat mag. De lekkernijen moeten wel vers en goed (doorbakken, geen rauwe eieren, etc.) bereid zijn. Gerechten worden –na afspraak- afgegeven aan de voordeur van de locatie.

Mogen familieleden boodschappen blijven doen voor hun dierbare?

Ja, dat kan. De boodschappen kunnen bij de voordeur gezet worden. Een zorgmedewerker haalt vervolgens de boodschappen op.

Mogen familieleden de was blijven doen voor hun dierbare?

Ja, dat kan. Ophalen en terugbrengen van de was gebeurt bij de ingang van de locatie. Alles gaat in afspraak met de afdeling. Omdat we geen risico tot besmetting willen bij het wegbrengen of ophalen van de was vragen wij u dit altijd alleen te doen.

Als er meer dan 3 mensen bij het afhaal/ophaalpunt staan, vragen wij u vriendelijk buiten te wachten en niet binnen aan te sluiten in de rij.  Zorg er verder voor dat u 1,5 meter afstand neemt van andere mensen bij het ophaalpunt! Houdt u goed de RIVM richtlijnen in de gaten. Als u klachten heeft, willen wij u dringend verzoeken niet zelf de was te doen of deze op te halen en te retourneren.

Op De Lunette zijn vakken gemaakt voor het ophalen en wegbrengen van de was.

Thuis wassen bij geen bewezen besmetting

U haalt de waszak met was van uw naaste op bij het ophaalpunt.

De was wordt bij u thuis gedaan en de volgende keer dat u de vuile was komt ophalen neemt u de schone was mee retour. U zorgt dat op de plastic zak waarin de schone was retour komt duidelijk afdeling en naam van de bewoner komt te staan. Zorgt u er alstublieft voor dat de plastic zak goed afgesloten is zodat er geen was vermist kan raken.

Om uzelf en uw naaste te beschermen vragen we u om er voor te zorgen dat u tijdens het werken met de was goede handhygiëne toepast.

Als een kledingstuk verontreinigd is dan is het noodzakelijk dit kledingstuk te wassen op minimaal 40 graden met daaropvolgend strijken of kort in de wasdroger. Voorkeur heeft wassen op 60 graden.

Thuis wassen bij een bewezen Corona besmetting

Als er onverhoopt Corona wordt geconstateerd bij uw naaste dan heeft dit ook invloed op de wasverzorging. De vuile was zal dan in een rode zak worden gedaan. Ook wordt hier de naam van uw naaste opgeschreven. Om uzelf te beschermen adviseren wij u de waszak 5 dagen ongeopend te laten staan. Daarna kunt u de was op dezelfde manier doen als hier boven beschreven.

 

 

Wat kan ik doen?

Uw hulpbereidheid en aanbod is hartverwarmend. Donaties aan Sutfene en aan de Vriendenstichting van Sutfene zijn van harte welkom http://www.sutfene.nl/donatie/.
Ons bereiken vele creatieve suggesties. Als u een suggestie wilt inbrengen, mailt u dan naar ons managementsecretariaat: management@sutfene.nl

Donatie

Extra geld is zeker in deze tijden bijzonder welkom. U helpt bewoners en cliënten met een financiële bijdrage. U kunt dit eenvoudig doen via de pagina www.sutfene.nl/donatie/.

Overlijden

Mocht een cliënt met Corona overlijden, is hij/zij dan nog besmettelijk?

Na overlijden is er geen sprake meer van aerosol-verspreiding. De familie mag een bewoner dan eventueel ook aanraken.

Wat is het beleid t.a.v. de bewoners die in de komende periode overlijden?

Helaas kan Sutfene niet meer de mogelijkheid bieden om de overledene in de eigen kamer/appartement op te baren.

De overledene wordt z.s.m. overgebracht naar het mortuarium.

Het appartement/de slaapkamer van de overledene moet zo snel mogelijk (liefst binnen 2 dagen, maximaal 3 dagen) door ons ontruimd en gereinigd te worden. Onze facilitaire dienst brengt de persoonlijke spullen van de overledene in afstemming met de familie op een centrale plek. Wij vragen familie waardevolle bezittingen van de terminale patiënt al eerder mee te nemen.

Heeft u een vraag over de Corona-maatregelen?