Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Om de kwaliteit van onze zorgverlening goed te kunnen peilen, wordt binnen Sutfene jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau. Tegenwoordig meet Sutfene haar cliënttevredenheid op twee manieren.

Via Zorgkaart Nederland nodigen wij interviewpanels uit om met onze cliënten in gesprek te gaan in de intramurale en de extramurale zorg. De reacties worden verwerkt via www.zorgkaartnederland.nl. De reacties worden twee keer per jaar door Sutfene bekeken, geanalyseerd en omgezet in waardevolle verbeteringen voor de dienstverlening. De resultaten worden per wijk door de Wijkmanager gedeeld met de teams en de medezeggenschapsraden. Vervolgens gaat men aan de slag met de verbeterpunten.

Daarnaast vraagt Sutfene aan haar cliënten via de zorgleefplanbesprekingen en via de multidisciplinaire overleggen of de cliënten tevreden zijn. Hiervoor hanteren we een Net Promotor Score (NPS). De resultaten van deze metingen worden zichtbaar via het managementinformatiesyteem.

Een belangrijke graadmeter voor cliënttevredenheid is of cliënten een locatie wel of niet aanbevelen. Deze graadmeter komt zowel in het onderzoek van Zorgkaart Nederland naar voren ,als bij de NPS score. Hieronder is een weergave in tabelvorm van gegevens over 2017.

Intramurale locaties

Sutfene wordt wel aanbevolen

Sutfene wordt niet aanbevolen

Totaal respondenten

% wel aanbevolen

% niet aanbevolen

Berkel-, Veer- en Laarpoort

60

4

64

93,8

6,2

De Beekdelle

15

1

16

93,8

6,2

De Borkel

43

2

45

95,6

4,4

Het Spijk

22

4

26

84,6

15,4

Olypoort en Saltpoort

51

9

60

85,0

15,0

Vischpoort

56

9

65

86,2

13,8

Totaal

247

29

276

89,5

10,5

      

Thuiszorg

Sutfene wordt wel aanbevolen

Sutfene wordt niet aanbevolen

Totaal respondenten

% wel aanbevolen

% niet aanbevolen

TZ De Borkel

21

0

21

100,0

0,0

TZ Het Bornhof

30

1

31

96,8

3,2

TZ Het Spijk

23

3

26

88,5

11,5

TZ St Elisabeth

20

2

22

90,9

9,1

Totaal

94

6

100

94,0

6,0

      

Revalidatie

Sutfene wordt wel aanbevolen

Sutfene wordt niet aanbevolen

Totaal respondenten

% wel aanbevolen

% niet aanbevolen

Revalidatie

41

1

42

97,6

2,4

Iedere cliënt kan, op ieder gewenst moment zijn/haar mening geven over Sutfene via www.zorgkaartnederland.nl . In principe hoeft daar geen interviewpanel aan te pas te komen. Wilt u uw mening geven? Dat kan door op deze link te klikken