Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Sutfene is een dienstverlenende organisatie met ongeveer 1000 medewerkers en 500 vrijwilligers. Wij verlenen onze diensten vanuit onze eigen locaties in Zutphen, Eefde, Gorssel en Warnsveld. In de hele regio leveren we 24 uur per dag thuiszorgdiensten. Iedere locatie heeft een eigen sfeer en eigen karakter, maar kan altijd terugvallen op de deskundigheid van de stichting.

Wij gaan uit van uw wensen, gewoontes en gebruiken, of het nu gaat om verzorging, verpleging of specialistische behandeling. Betrokken, kundig en samen verwoorden als kernwaarden de wijze waarop we dit doen. Zelfstandig wonen en alleen op bepaalde momenten van de dag (of nacht) ondersteuning? Tijdelijke begeleiding van een ergotherapeut? Advies en begeleiding door een diëtiste? Opname of gespecialiseerde zorg via één van onze zorgarrangementen? Het kan allemaal. Op elk moment van de dag, zeven dagen per week. 

Organogram

2016 organogram Sutfene klik op de afbeelding voor een vergroting

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Sutfene en bestaat vanaf 1 april 2017 uit één lid, de heer drs. Ben van Gent. De bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van Sutfene en is daarover verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden van het bestuur betreffen de volgende zaken: 

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van een meerjarenbeleidplan.
  • Het ontwikkelen van een jaarplan met bijbehorende begroting en het beheren van het budget.
  • Het opstellen van het maatschappelijk jaardocument en de daarbij behorende jaarrekening.
  • Het vertegenwoordigen van de Stichting naar buiten toe.

De bestuurder is voorzitter van het Managementteam. Ook onderhoudt de bestuurder de contacten met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet met deskundigheid toe op het bestuur en beleid van Sutfene en is het klankbord voor de bestuurder. De Raad van Toezicht bewaakt de realisatie van strategische doelstellingen en de continuïteit van de organisatie. De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor de bestuurder. De Raad van Toezicht gebruikt de statuten van de stichting en de Governance Code zoals deze in de sector gebruikelijk is, als grondslag voor haar handelen. 

De bestuurder voorziet de Raad van Toezicht van alle informatie die nodig is voor het zo mogelijk goedkeuren van door de bestuurder genomen besluiten. Te denken valt hierbij aan het goedkeuren van het meerjarenbeleidplan of de jaarlijkse begroting. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een gesprek met de bestuurder over haar functioneren. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. De samenstelling van de Raad van Toezicht is zo dat de Raad haar taak onafhankelijk en naar behoren kan vervullen. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zeven maal per jaar en houdt jaarlijks contact met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer B. Arnold
  voorzitter
  • De heer P. Westhoff
   vicevoorzitter
  • De heer J.H.J. de Jong
  lid
  • Mevrouw M.L. Düpper
  lid
  • Mevrouw W.E. van Erp Taalman Kip
  lid

Coehoornsingel 3
7201 AA Zutphen
Postbus 283
7200 AG Zutphen
telefoon: 0575 - 594 496
email: bestuur@sutfene.nl