header-wonen

De deuren staan open van 13.00 tot 15.00 uur

Op zaterdag 1 juli zijn van 13.00 tot 15.00 uur de deuren open van de gerenoveerde kleinschalige woonvoorziening voor complexe Psychogeriatrische Zorg (PG) op Het Spijk, Zutphenseweg 202 in Eefde. Wij zijn trots op het resultaat. Tijdens het open huis willen wij dit graag aan de inwoners van Eefde, werkzoekenden en andere belangstellenden laten zien. Na 1 juli gaan wij de nieuwe ruimtes inrichten en is de woonzorgvoorziening alleen nog toegankelijk voor de bewoners en zijn/haar familie. De verhuizing van de bewoners vindt eind augustus plaats. Naast het bezichtigen van de groepswoningen op 1 juli, zijn er kraampjes met informatie over vacatures en de activiteiten voor senioren/ouderen die door team Activiteiten en Welzijn worden georganiseerd.

Sutfene en IJsselslag gaan samenwerken. Het doel van de samenwerking is om zwembad de IJsselslag en het therapiebad van zorgorganisatie Sutfene zo goed mogelijk in te zetten voor hun eigenlijke doel, met als uitgangspunt dat beide zwembaden exploitabel zijn.

Het warme (34°C) therapiebad bij Sutfene beschikt over een tillift en een beweegbare vloer, wat het bad voor bijna iedereen toegankelijk maakt. Sutfene gaat zich meer richten op specifieke doelgroepen die baat hebben bij de kleine beschermde omgeving en het warme badwater.

Vanaf dinsdagmiddag 18 april wekelijks Jeu de Boules spelen op de opgeknapte baan

jeu de boules webOp de NL Doet dag van 11 maart is de Jeu de Boules baan in de binnentuin van Het Bornhof opgeknapt en ligt weer klaar om op te spelen. Vanaf dinsdag 18 april gaan wij hier wekelijks vanaf 14.00 uur gezellig en sportief Jeu de Boulen. Het mooiste is als we een vaste club mensen bij elkaar kunnen krijgen, maar als u niet iedere week kunt, bent u ook van harte welkom.

Bewegen gunstig voor welbevinden dementerenden

Bewegen is een belangrijk kwaliteitsthema in de langdurige zorg. Het is wetenschappelijk aangetoond dat bewegen een gunstige bijdrage levert aan het welbevinden en kwaliteit van leven van een dementerende. Sutfene hecht veel waarde aan het welbevinden van haar cliënten. In de week van 10 april 2017 ontvangen alle huiskamers van de psychogeriatrische afdelingen van Sutfene een ‘beweegbox’.

Beweegbox 2 vlnr Paula Vermeeren Patricia Meulenhoff Ria Meulenhoff en Betsie Zimmerman web

2017-03 werving leden clientenraad sutfene zutphen lochem

Heeft u affiniteit met de zorg? Wilt u zich hard maken voor de zorg in het werkgebied van Sutfene? Dan kunnen wij uw inzet en betrokkenheid goed gebruiken!

Wilt u meer weten over wat de cliëntenraad doet? En wat er van u wordt verwacht?

Neem dan contact op met de cliëntenraad: clientenraad@sutfene.nl of 06 - 13 44 10 29.